HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mỹ Đức: Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND- UBND- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Ngày đăng 18/02/2022 | 17:23

Chiều ngày 18/02/2022, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí  Đặng Văn Triều - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Xuân Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,  Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cán bộ chuyên môn của 3 cơ quan HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, tăng cường chỉ đạo, điều hành,cộng đồng trách nhiệm đưa các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố, của huyện vào cuộc sống.. Với sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan trong quá trình hoạt động, đã phát huy được hiệu quả các nguồn lực và khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ... thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện . Trong nhiệm kỳ qua, 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức triển khai các hoạt động, kiểm tra, giám sát, khảo sát. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động Phản biện xã hội, Đối thoại, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh bức xúc qua tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó 3 cơ quan còn phối hợp tham gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua yêu nước.

\

Tại hội nghị Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành ký kết quy chế công tác  nhiệm kỳ 2021 - 2026 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà TP giao. Cùng với đó là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm: Thực hiện công tác bầu cử; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến và tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Nhân dân; xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước; tạo điều kiện để đại biểu HĐND hoạt động; tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri; triển khai nghị quyết Hội đồng nhân dân.Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND huyện gồm: Lập và thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết; chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; tổ chức rút kinh nghiệm việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; quan hệ trong công tác thông tin; dự các cuộc họp của UBND huyện; giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nội dung phối hợp công tác giữa Thường trực UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm: Về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện; về các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; về kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; về hoạt động Thanh tra nhân dân; về thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, thị trấn; về tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các tầng lớp Nhân dân theo định kỳ; về việc tổ chức hòa giải tranh chấp ở cơ sở; về chế độ thông tin giữa UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

 Phát biểu kết luận tại hội nghị,  đồng chí  Nguyễn Ngọc Việt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, việc ký kết các Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND  và UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tạo cơ sở thuận lợi, chủ động trong hoạt động; tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện.  kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Văn Mạnh