HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề)
Ngày đăng 15/11/2021 | 09:19

Chiều ngày 12/11, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 ( kỳ họp chuyên đề) về việc thông qua nghị Quyết quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021 - 2030. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt –TUV– Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND, đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND Huyện cùng các ông, bà là đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận về các nội dung do UBND huyện trình, gồm: Tờ trình, về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thông qua dự thảo nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Đ/c Lê Văn Trang - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình về quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021 - 2030

Theo đó, Quy hoạch xây dựng huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021 - 2030 gồm toàn bộ ranh giới của huyện theo từng giai đoạn ngắn hạn, dài hạn và định hướng, bao gồm; định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường, chiến lược và các dự án ưu tiên đầu tư, phát triển...nhằm xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp - xây dựng cơ bản - giao thông, Đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, và báo cáo tiếp thu giải trình của UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt – TUV – Bí thư  Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ngay sau Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri; chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; kịp thời phản ánh với Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan có liên quan. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại Kỳ họp./.

Văn Mạnh