HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Huyện Mỹ Đức: Quy hoạch phát triển văn hóa gắn với tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới
Ngày đăng 21/10/2021 | 17:10

Sáng nay 21/10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại huyện Mỹ Đức.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố, ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, các đồng chí thường trực HĐND, UBND cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện.

Tại buổi giám sát, đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết,  triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND, huyện Mỹ Đức đã thực hiện đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ với hệ thống giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của huyện; huy động được sự tham gia, đồng tình của nhân dân và hệ thống chính trị. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dần đi vào chiều sâu; công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa được thực hiện tốt. Huyện cũng từng bước đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trọng tâm, như Trung tâm Văn hóa huyện, Thư viện huyện, các công trình thể thao; tăng cường đầu tư, sửa chữa, xây mới hệ thống nhà văn hóa - khu thể thao thôn (làng), tổ dân phố nhằm đưa hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phát huy hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn đầu tư, hỗ trợ phát triển văn hóa trên địa bàn. Song song đó, thực hiện tốt cơ chế, chính sách Nhà nước về khuyến khích các tổ chức xã hội, thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa then chốt; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Đoàn công tác đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố tại huyện Mỹ Đức

Giai đoạn 2013-2021 UBND huyện đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của TP và huyện để đầu tư cho phát triển văn hóa, với tổng kinh phí trên 708 tỷ đồng. Năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%, tỷ lệ làng văn hóa đạt 66,9% và tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 66,6% thì đến năm 2020 các tỷ lệ này đã tăng lên 90%; 90,16%; 100%. Tại huyện có 55 lễ hội truyền thống thì hằng năm diễn ra 15-20 lễ hội, trong đó tổ chức thành công lễ hội tại di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương được du khách đánh giá có nhiều tiến bộ. 

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, 9 năm qua có 11 di tích được xếp hạng, ngoài khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn được đầu tư tu bổ với tổng kinh phí trên 153 tỷ đồng còn có 40 di tích được tu bổ với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân. Cùng đó, UBND huyện đã đầu tư xây dựng vườn hoa và đang xây dựng công viên cây xanh huyện, cải tạo nâng cấp Trung tâm VH-TT&TT huyện hiện có; 100% xã, thị trấn đã có hội trường đa năng; 125/125 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao thôn…

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, trong những năm qua, huyện Mỹ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương của huyện tập trung triển khai thực hiện thông qua việc ban hành, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, huyện có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở.

 

Để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị huyện Mỹ Đức xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Qua đó, rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch văn hóa của địa phương; lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển văn hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho phù hợp. Huyện Mỹ Đức cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quy hoạch và phát triển văn hóa, trong đó khơi dậy được tinh thần và trách nhiệm của người dân đối nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác này,  quy hoạch phát triển văn hóa là một tiêu chí hết sức quan trọng để Mỹ Đức trở thành huyện nông thôn mới năm 2022. 

Đồng thời, huyện cần tập trung xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, trọng tâm là đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử, Chỉ thị 11-CT/TU về việc cưới, việc tang văn minh;  Đồng chí phó Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát các chính sách của thành phố liên quan đến phát triển văn hóa; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc cần đề xuất UBND thành phố để điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Văn Mạnh