HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Huyện Mỹ Đức khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 24/06/2021 | 17:05

Sáng ngày 24/6, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBBC huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố, các ông, bà Đại biểu trúng cử HĐND Thành phố (đơn vị bầu cử số 16). Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch UBBC huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND, TT Ủy ban MTTQVN Huyện, 35 ông, bà Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Uỷ ban bầu cử huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thành phố, huyện Mỹ Đức đã sớm chủ động triển khai các công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng quy định. Huyện thành lập BCĐ, UBBC huyện và 11 Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện. Đối với xã, thị trấn thành lập 22 Ủy ban bầu cử. Toàn huyện có 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 176 đơn vị bầu cử, 177 khu vực bỏ phiếu. Công tác lựa chọn nhân sự và hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện dân chủ, công bằng, đúng quy định. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện: Ngày bầu cử 23/5/2021, 146.408 cử tri đi bầu tại 177 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,6%, có 13/22 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, Có 146/177 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND Thành phố theo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; bầu được 35 đại biểu HĐND huyện, 568 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra; đồng thời lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo. Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm riêng của huyện. Song song với tổ chức thành công cuộc bầu cử, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn  tặng bằng khen của UBND Thành phố cho Nhân dân và cán bộ huyện Mỹ Đức

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện, UBND Thành phố đã khen thưởng 18 tập thể, cá nhân; trong đó: tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố cho nhân dân và cán bộ xã Hương Sơn; Bằng khen của Thành phố cho 8 tập thể và 10 cá nhân. UBND huyện cũng tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 132 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp đó, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Sinh – UV BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thường xuyên bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nghị quyết của Thành ủy để thể chế hóa kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, giải quyết những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện các nhiệm kỳ qua ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong huyện.

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp đầu tiên nhằm xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND huyện. HĐND huyện khóa XX bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đang ra sức thi đua tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV. Thành công của cuộc bầu cử đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức chính trị và truyền thống đoàn kết của Nhân dân huyện Mỹ Đức, góp phần quan trọng để tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao về ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. đồng thời kế thừa nhiều thành quả về phát triển kinh tế-xã hội, những bài học kinh nghiệm quý báu từ công tác xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền và phương thức hoạt động của HĐND huyện qua các nhiệm kỳ.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Chúc mừng 35 đại biểu đã trúng cử HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhiệt liệt biểu dương kết quả bầu cử của huyện Mỹ Đức, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện trong việc tham gia xây dựng chính quyền các cấp. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới huyện Mỹ Đức phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; đồng thời phát huy truyền thống quê hương và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng với Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng địa phương. Trong đó, để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và các Đại biểu trúng cử đại biểu HĐND Thành phố

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND huyện đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo tóm tắt kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp và kết quả xác nhận tư cách 35 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử. HĐND huyện sẽ xem xét các tờ trình và tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND – UBND huyện khóa XX, gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng Ban HĐND huyện, phê chuẩn số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, với tỷ lệ 97,14%, HĐND huyện Mỹ Đức đã bầu ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Quốc Sinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Đặng Văn Cảnh, đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong chương trình làm việc của kỳ họp, HĐND huyện Mỹ Đức cũng đã bầu 14 Uỷ viên UBND huyện và 15 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện đã hoàn tất các nội dung chương trình theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Quyền - Hữu Khánh