HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức: Tập huấn nghiệp vụ bầu cử
Ngày đăng 14/04/2021 | 14:03

Ngày 14/4, Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Quốc Sinh, ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, đồng chí Trịnh Xuân Hương, ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, phòng ban và gần 500 đại biểu là tổ trưởng, thư ký của 177 khu vực bầu cử của 22 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự Tập huấn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021-2026, huyện Mỹ Đức có 176 tổ bầu cử với 177 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 35/71 đại biểu, HĐND các xã, thị trấn bầu 578/1.558 đại biểu. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật, đảm bảo bầu đủ cơ cấu, thành phần, số lượng . Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo của TW, TP Hà Nội, huyện đến ban bầu cử xã, thị trấn. Đến nay, các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết xong danh sách cử tri đi bầu cử. Huyện thành lập 3 đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Đ/c Mai Thành Công - Trưởng phòng Nội vụ Huyện hướng dẫn các nội dung liên quan tại buổi Tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Mai Thành Công - Trưởng phòng Nội vụ huyện đã trực tiếp hướng dẫn quy trình kiểm phiếu, các biểu mẫu, biên bản phục vụ bầu cử. Qua buổi tập huấn đã giúp cho các đồng chí ủy viên ủy ban bầu cử, tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử nắm chắc nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử ; cách kiểm phiếu bầu cử, cách ghi biên bản, việc trang trí tại địa điểm bỏ phiếu để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là một ngày hội lớn của cử tri trong huyện Mỹ Đức.

Nguyễn Hương- Hữu Khánh