HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn kiểm tra của Huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn
Ngày đăng 07/04/2021 | 17:48

Ngày 6/4, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và Đồng chí Đặng Văn Triều - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng 2 đoàn cùng các thành viên đoàn kiểm tra của Huyện đã về kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ở các xã Đại Hưng, Thị trấn Đại Nghĩa, Đốc Tín và Vạn Kim.

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, sát sao, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã và đang triển khai các bước, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định của pháp luật.

Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại buổi kiểm tra UBBC xã Đại Hưng

Qua các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn cho thấy đa số cử tri đều quan tâm đến sự kiện chính trị trọng đại này và đồng thuận nhất trí cao với các đại biểu tham gia ứng cử. Tại ủy ban bầu cử xã Đại Hưng đã ấn định 7 đơn vị bầu cử và thành lập 7 tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, xã có số lượng đại biểu HĐND được bầu trong nhiệm kỳ 2021- 2026 là 26 người. Ủy ban bầu cử Thị Trấn Đại Nghĩa ấn định 7 đơn vị bầu cử và ủy ban bầu cử xã Vạn Kim ấn định 8 đơn vị bầu cử với số lượng đại biểu HĐND được bầu trong nhiệm kỳ 2021- 2026 là 25 người.

Đồng chí Đặng Văn Triều - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử xã Vạn Kim

Tuy nhiên qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó bí thư thường trực huyện ủy và Đồng chí Đặng Văn Triều - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong 2 đoàn đã chỉ ra một số nội dung mà Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn kiểm tra cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cũng như các bộ phận chuyên môn giúp việc để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 là rà soát kỹ lưỡng, lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu; tham gia đầy đủ và có chất lượng các hội nghị tập huấn tới đây của huyện để về chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương; Đồng thời quan tâm đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bầu cử; công tác tuyên truyền để tạo sinh khí chính trị sôi nổi và tạo sự đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân và cử tri trong xã, thị trấn. Đặc biệt, quan tâm tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 -2026.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường