HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mỹ Đức: Tổng kết hoạt động của HĐND các cấp của huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 10/03/2021 | 17:30

Sáng ngày 10/3, HĐND huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự có đồng chí  Lê Minh Đức, TUV - Bí thư đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện, đồng chí Trần Quốc sinh, UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Ban chấp hành đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND và 37 đại biểu HĐND huyện khóa XIX.

Tính đến 31/12/2020, HĐND huyện có 37 đại biểu, HĐND các xã, thị trấn có 551 đại biểu. Với phương châm hoạt động “ Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. HĐND các cấp của huyện Mỹ Đức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện. Hoạt động của HĐND ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới trong tư duy và hành động. Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND đã có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng thực chất, phát huy trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND các cấp của huyện tổ chức 283 kỳ họp, trong đó HĐND huyện tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề;HĐND xã, thị trấn tổ chức 28 kỳ họp chuyên đề. Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND, ủy ban MTTQ và các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình kỳ họp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật. Vì vậy mà chất lượng các kỳ họp, hoạt động của đại biểu HĐND tại các kỳ họp được nâng lên rõ rệt. Việc ban hành nghị quyết của HĐND huyện đã bán sát vào tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, có tính khả thi cao, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân.  Trong nhiệm kỳ HĐND các cấp của huyện đã ban hành 1.286 nghị quyết quan trọng. Các NQ của HĐND ban hành bảo đảm đúng luật, được các cơ quan, đơn vị thực thi, đạt kết quả cao. HĐND huyện đã tăng cường công tác giám sát và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và của đại biểu HĐND. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 370 đoàn giám sát, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như: Kết quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác phòng chống, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân và các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, môi trường, nước sạch….Sau các cuộc giám sát, HĐND huyện đều ban hành kết luận chỉ ra những thiếu sót, bất cập và đề xuất hướng giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân theo hướng gần dân, sát dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn, kéo dài. Vì vậy mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định, đời sống vật chất, lẫn tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên. Mối quan hệ giữa HĐND các cấp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội luôn khăng khít, hiệu quả. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP nhiệm kỳ 2016-2021. Trong quá trình triển khai thực hiện NQ HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, xã, thị trấn bám sát vào các NQ, chương trình, kế hoạch để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Chính vì vậy mà tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2021 của huyện đạt 9,81%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,2 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, hình thành phát triển các mô hình kinh tế hàng hóa chất lượng cao. Toàn huyện có 16/21 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến 100% các xã, đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường. Cơ sở hạ tầng đầu tư xây dựng đột phá tạo diện mạo đô thị mới. Hệ thống giáo dục, y tế, du lịch, văn hóa xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp ngày một kỷ cương, chỉ số CCHC của huyện có nhiều đột phá mới.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Bí thư H uyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Về dự và phát biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu  dương những thành tích đáng tự hào mà hoạt động HĐND các cấp của huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt được. Để HĐND các cấp của huyện hoạt động ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, với phương châm “ Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. Thường trực HĐND huyện cần phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ cùng cấp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2021. Trước mắt làm tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bầu cử, giải quyết tốt đơn thư KNTC trên địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đổi mới năng lực hoạt động hoạt động của các cơ quan HĐND để HĐND các cấp thực sự là cơ quan quyền lực tại địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Hương- Hữu Khánh