HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ông Lê Văn Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 17/10/2019 | 15:58

Sáng 17-10, HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, bầu kiện toàn chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, quyết nghị chủ trương đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao trên địa bàn huyện.

Tại Kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND huyện dã biểu quyết nhất trí miễn nhiễm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lê Văn Trang và tín nhiệm bầu ông Lê Văn Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kì 2016 - 2021
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Trang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ đạo đức cách mạng và trách nhiệm được giao, đổi mới mạnh mẽ phương pháp hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIII và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Các đại biểu HĐND huyện cũng nhất trí quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao với tổng mức đầu tu dự kiến 170 tỷ đồng do ngân sách Thành phố hỗ trợ và ngân sách huyện, địa điểm xây dựng tại TT Đại Nghĩa, thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2021/.

Nguyễn Quyền