BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Huyện
Ngày đăng 23/08/2018 | 14:56

Sáng ngày 23/8, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Bùi Huyền Mai dẫn đầu đoàn giám sát “Việc thực hiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2018” làm việc với Thường trực HĐND, UBND huyện Mỹ Đức.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đại biểu Quốc hội đã được nghe báo cáo về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Huyện trong thời gian qua. Từ tháng 1/2015 đến tháng 8/2018, HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn đã ban hành 89 văn bản quy phạm pháp luật. Huyện đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền đối với 71 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các xã, thị trấn.

Qua đó, Huyện đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Huyện như: Quy định của luật còn bất cập; năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu, soạn thảo, tự kiểm tra, xử lý văn bản còn chưa đồng đều; đội ngũ công chức cấp xã còn lúng túng trong việc phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật và các loại hình văn bản khác; Cá biệt, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch một số xã như Đồng Tâm, Thượng Lâm còn chưa có 1 biên chế; Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch còn kiêm nhiệm nhiều việc…

Cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chất vấn về một số vấn đề về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2018

Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức quan tâm hơn đến chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng việc phối hợp lấy ý kiến của các cơ quan liên quan theo quy định. Cùng đó, Huyện cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt, huyện phải quan tâm đào tạo nhân lực trong lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hạn chế tình trạng một số văn bản ban hành còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đoàn giám sát cũng đề nghị, Sở Tư pháp quan tâm hướng dẫn ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Huyện khi địa phương đề xuất, kiến nghị; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời kiến nghị xử lý các văn bản chưa phù hợp... 

Lê Quí