HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV: Thông qua 10 Nghị quyết thường kỳ và chuyên đề
Ngày đăng 06/07/2018 | 14:17

HNP - Ngày 5/7, với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, tại kỳ họp thứ Sáu, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thảo luận, quyết nghị thông qua 10 Nghị quyết thường kỳ và Chuyên đề.

Cụ thể, có 02 Nghị quyết thường kỳ được thông qua gồm: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018 của Thành phố và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND Thành phố.

08 Nghị quyết Chuyên đề được thông qua gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố năm 2018; Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019; Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương thực hiện Đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách, nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội gồm: Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù cho CB, CC, VC làm công tác chuyên môn về CNTT tại các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Định mức chi phí quản lý dự án và nội dung chi quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hà Nội từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố.

Trong ngày 6/7, HĐND thành phố sẽ dành một ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Theo Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội