BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm việc với HĐND các cấp huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 26/07/2017 | 14:38

Sáng ngày 26/7/2017, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm việc với HĐND các cấp huyện Mỹ Đức. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn, chủ trì hội nghị.

Trong buổi làm việc, Đoàn thực hiện giám sát kết quả hoạt động của HĐND các cấp trong huyện, lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cơ sở  nhằm làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ của HĐND Thành phố. Theo báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND huyện Mỹ Đức đã có nhiều đổi mới rõ nét và đạt hiệu quả cao, đặc biệt trong việc thực hiện tốt 2 chức năng giám sát và quyết định, chức năng giám sát được tăng cường hơn. Hơn một năm qua, HĐND Huyện đã ban hành 23 nghị quyết; tổ chức 57 cuộc giám sát. Thông qua giám sát cũng đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nghị quyết của hội đồng cũng như nhiệm vụ của địa phương. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND Huyện, xã, thị trấn cũng như việc tiếp xúc cử tri đã có sự đổi mới, giành nhiều thời gian để chất vất và trả lời chất vấn được cử tri trong huyện ghi nhận và đánh giá cao..

ư

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, các Đại biểu đã đánh giá cao sự đổi mới của HĐND Huyện trong nhiệm kỳ mới này; tập trung trao đổi kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND tại các địa phương trong huyện; đồng thời, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HDND, Các giải pháp để xây dựng bộ máy hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; đề nghị cấp trển cần có hướng dẫn cụ thể hơn trong việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn chuyên môn để các Ban của HĐND cơ sở thực hiện tốt hơn các chức năng của HĐND; quan tâm đến chế độ cho đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và nên có một đồng chí cán bộ chuyên trách giúp việc cho HĐND cấp xã

Đ/c Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà,  Phó Chủ tịch HĐND Thành phố biểu dương nỗ lực mà HĐND các cấp trong Huyện đã thực hiện trong thời gian qua, nhất là việc ban hành nghị quyết, tổ chức giám sát và đổi mới nội dung kỳ họp và các kỳ tiếp xúc cử tri của HĐND Huyện và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu rất xác đáng. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, HĐND các cấp trong huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, tích cực đổi mới hoạt động của HĐND cả về phương thức lẫn tư duy; cân đối kinh phí để đảm bảo hoạt  động của  HĐND các cấp theo đúng luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND.

Nguyễn An - Hữu Khánh