BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Tổ Đại biểu số 6 HĐND Huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND Huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 04/07/2017 | 09:15

Sáng ngày 30/6/2017, tại Hội trường UBND xã Phù Lưu Tế đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và tham gia tiếp xúc cử tri có đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND Huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể và cử tri xã Phù Lưu Tế.

Tại  buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại diện Tổ Đại biểu số 6 HĐND Huyện khóa XIX báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2016; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị, cử tri đã có ý kiến kiến nghị tập trung đến các vấn đề như: xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, nâng cấp Trạm y tế và trường học để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; đảm bảo ANCT, trật tự ATXH; vấn đề vệ sinh môi trường; vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập cho người nông dân và một số vấn đề dân sinh khác.

Thay mặt Tổ Đại biểu số 6 HĐND Huyện, đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyệnn đã tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và chỉ đạo tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức