BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Đại biểu HĐND Huyện tiếp xúc cử tri tại xã Vạn Kim, Đại Hưng trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/06/2017 | 16:50

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX, sáng 28/06/2017, tại Hội trường UBND xã Đại Hưng, Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Văn Hoạt cùng các đại biểu HĐND Huyện ứng cử tại tổ bầu cử số 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Vạn Kim và Đại Hưng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND huyện thông qua chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX; báo báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo trả lời ý kiến kiến của cử tri 2 xã về 7 nhóm vấn đề mà cử tri 2 xã đã nêu tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND Huyện khóa XIX.  

Cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND huyệ n

Tại kỳ họp, cử tri của 2 xã đã thẳng thắn nếu ra kiến nghị với 31 nội dung liên quan đến đời sống dân sinh tập trung ở các  nhóm  vấn đề sau: đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn gồm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương, rãnh thoát nước sinh hoạt, xây dựng trường học, các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa; về nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây con có giá trị năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; công tác quản lý đất đai công tác vệ sinh môi trường nông thôn;  điện dân sinh; chế độ chính sách …

Đ/c Nguyễn Văn Thể, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giải trình các vấn đề của cử tri

Nét mới tại kỳ họp lần này là Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện đã cùng với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể của 2 xã đã dự buổi tiếp xúc cử tri và trực tiếp giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm, nên cử tri 2 xã Vạn Kim và Đại Hưng đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất các ý kiến, kiến nghị của mình. Nhờ việc đổi mới này mà hiệu quả hoạt động của HĐND cũng như chất lượng của các kỳ họp được nâng lên, tạo được niềm tin giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Đ/c Nguyễn Văn  Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện giải trình kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, hầu hết các nội dung kiến nghị của cử tri đã được chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng như lãnh đạo một số phòng ban của huyện và lãnh đạo địa phương giải trình đúng trọng tâm của vấn đề và đưa ra hướng giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các phòng, ban liên quan tổng hợp đầy đủ nội dung kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, trên cơ sở đó có phân loại trách nhiệm, đề nghị các cơ quan chức năng cam kết thời gian giải quyết. Cũng tại đây, đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo các xã cần thực hiện trong thờ gian tới. Đó là tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu để kịp thời vụ trồng cây vụ Đông theo kế hoạch; tăng cường phòng chống lụt bão; quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/07 sắp tới; tăng cường quản lý đất đai, không để các hộ dân vi phạm luật liên quan đến đất đai; tăng cường đảm bảo an ninh thôn xóm.

Nguyễn An