BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/12/2016 | 08:11

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-HĐND về việc triệu tập kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Kỳ họp thứ 3 HĐND Huyện sẽ được tổ chức trong hai ngày 15 và 16/12/2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây