BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Thông báo thời gian, nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 2021
Ngày đăng 30/06/2016 | 11:28

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức đã ban hành Thông báo số 46/TB-HĐND về việc thông báo thời gian, nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 2021. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong hai ngày, dự kiến từ ngày 19 đến ngày 20/7/2016. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm