BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 21/06/2016 | 17:07

Ngày 21/6/2016, huyện Mỹ Đức tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự Kỳ họp có đại diện lãnh đạo HĐND Thành phố, một số cơ quan của Thành phố Hà Nội; đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và 39 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tiếp đó, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp này, bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Quốc Sinh, Huyện ủy viên - Chủ tịch UBND xã An Mỹ và ông Lê Văn Trang, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ xã An Phú được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Quang Lộ tái đắc cử chức danh Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện và ông Nguyễn Quang Đường tái đắc cử chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện và ông Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Huyện ủy

tặng hoa chúc mừng các ông, bà đã trúng cử các chức danh của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã bầu ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Đặng Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu 12 ông, bà Ủy viên UBND huyện và 15 ông, bà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Trong chương trình làm việc, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thông qua một số nội dung: Dự thảo nội quy kỳ họp HĐND huyện; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2016. Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

              Nguyễn An