BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Hà Nội công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/05/2016 | 08:20

Chiều 26/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp nhằm công bố kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Kết quả, thành phố Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội; bầu đủ 105 đại biểu HĐND thành phố; bầu được 1183/1185 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 2 đại biểu nhưng không phải bầu thêm); bầu được 15.759/16.031 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 272 đại biểu (1,8%), không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại.

Đáng chú ý, Hà Nội có 81 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu cử thêm (1,8%), số đại biểu phải bầu thêm 123 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cũng công bố danh sách 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 (xem danh sách người trúng cử tại đây).

Trong đó, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đạt 95,18% phiếu bầu; người có số phiếu thấp nhất là ông Trịnh Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, đạt 53,76% phiếu bầu.

Theo baochinhphu.vn