BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2020

Công điện khẩn về việc hoàn thiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 22/05/2016 | 14:17

Chủ tịch UBBC huyện Mỹ Đức có Công điện khẩn số 29/UBBC-NV ngày 22/5/2016. Theo đó, đến 11h30' ngày 22/5/2016, công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã có nhiều tổ bầu cử đã bầu xong, cơ bản các đơn vị bầu cử đã đạt trên 80%, nổi bật như xã Lê Thanh đạt 100%, nhiều xã đạt trên 90% như An Phú, Đại Hưng, Phùng Xá, Phù Lưu Tế, Hồng Sơn, An Mỹ, Mỹ Thành, Phúc Lâm, Thượng Lâm.

Nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên toàn huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Nội dung Chi tiết xem tại đây