Bài viết chuyên sâu

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở
Ngày đăng 20/01/2020 | 09:27

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, thủ đô và của huyện, điều đó đặt ra những nhiệm vụ quan trọng cho Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao phải luôn tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở văn hóa và thể thao; sở Thông tin và truyền thông thành phố; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức trong năm 2019 Trung tâm VHTT&TT huyện đã bám sát chương trình, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên và của lãnh đạo huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động văn hóa, công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới và đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực công tác, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện  chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của  nhân dân đối với Đảng và  Nhà nước, trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền:

Công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân. Đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện. các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch công tác của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Mỹ Đức. Công tác thông tin tuyên truyền từng bước được đổi mới nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, các hoạt động của huyện và các xã, thị trấn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,  an ninh quốc phòng, kịp thời  đưa tin phản ánh phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp  phần cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. tuyên truyền các hoạt động, nội quy, quy chế và các quy định của pháp luật, góp phần tổ chức thành công lễ hội Chùa Hương 2019. Thực hiện tốt việc truyền thanh trực tiếp các kỳ họp HĐND huyện Mỹ Đức, cuộc thi Dân vận khéo cấp huyện và cuộc đối thoại giữa Thanh tra chính phủ với nhân dân xã Đồng Tâm,...tới nhân dân trong huyện, tạo hiệu ứng lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2019, Đài phát thanh huyện đã xây dựng được trên 330 chương trình phát thanh, với gần 4000 tin bài, xây dựng được trên 330 chuyên mục các loại, sản xuất 22 phóng sự sinh động, hấp dẫn chất lượng cao về nội dung và hình thức thể hiện để trình chiếu tại các hội nghị của huyện như Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng của huyện,  hội nghị về Công tác thi đua khen thưởng, Gặp mặt đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên, Đại hội MTTQ huyện Mỹ Đức, Lễ  kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Mỹ Đức; phóng sự tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị ở xã Đồng Tâm, Đặc biệt phóng sự phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết quả 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới  và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các phóng sự phản ánh kết quả phát triển các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng an ninh của các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn... Phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội làm 8 trang ngoại thành với tổng thời lượng 90 phút; xây dựng 20 phóng sự và viết trên 100 tin bài phát trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, trang thông tin điện tử của Thành phố, các báo, tạp chí của trung ương, thành phố và bản tin nội bộ Mỹ Đức.

Chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Huyện cung cấp thông tin kịp thời để tuyên truyền  trên cổng thông tin điện tử của huyện. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài tích cực tìm tòi, khai thác các đề tài, xây dựng chuyên mục, kịp thời phát hiện  biểu dương những nhân  tố mới, những điển hình tiên tiến, gương  người tốt, việc tốt trong huyện để nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình phát thanh ngày càng phong phú, hấp dẫn; dễ hiểu, dễ thực hiện; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của  nhân dân. Quản lý, vận hành tốt máy móc, trang thiết bị hiện có để  nâng cao chất lượng âm thanh, thực hành nghiêm túc nội quy, quy chế vận hành kỹ thuật đảm bảo an toàn trong sản xuất và đảm bảo chất lượng âm thanh.  Tham mưu cho UBND huyện  nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để kiểm tra, sửa chữa máy móc thiết bị truyền thanh cơ sở để có biện pháp khắc phục đảm bảo thông tin thông suốt. Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan đã xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân.

Hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố và phát triển. Duy trì đều đặn công tác tiếp âm, phát sóng đài huyện. Một số đài truyền thanh cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình phát thanh địa phương thực hiện việc thông tin các chủ trương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Đài truyền thanh xã, thị trấn vẫn duy trì hoạt động  thường xuyên, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của huyện, của địa phương và đất nước, không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền để đài thực sự là công cụ đắc lực của Đảng, chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.  Mở rộng đội ngũ cộng tác viên, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở:

Các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở được đẩy mạnh, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển, tổ chức thành lập và duy trì sinh hoạt các CLB, nhóm sở thích tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện và ở các xã, thị trấn. Tổ chức biểu diễn nhiều đêm văn nghệ tại trung tâm huyện và các xã trong huyện chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương. Kết quả dàn dựng các chương trình văn nghệ biểu diễn tại các hội nghị của huyện và phối hợp với các địa phương tổ chức các đêm giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại các xã, thị trấn được 28 buổi văn nghệ chào mừng Đảng, Xuân, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của dân tộc, lễ hội truyền thống ở các địa phương...phối hợp với các làng đã biểu diễn được 13 buổi văn nghệ tuyên truyền Đại lễ Vesak năm 2019 và Đại lễ vu lan thành công tốt đẹp. Dàn dựng và đạo diễn, tổng duyệt chương trình văn nghệ và dẫn đội văn nghệ gồm các diễn viên chuyên và không chuyên đi tham dự Liên hoan Đồng ca hợp xướng tại cụm số 1 thành phố Hà Nội với chủ đề “Đảng - Xuân - Dân Tộc” do sở Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức thành công tốt đẹp. Tổ chức đưa phường Rối Tế Tiêu thị - trấn Đại Nghĩa đi tham dự liên hoan Rối nước thành phố đạt kết quả tốt. Tổ chức tập luyện và đưa đội văn nghệ thôn cống Đặng xã Hồng Sơn tham dự liên hoan Dân ca, dân vũ thành phố Hà Nội đạt giải C tập thể và 2 giải B cá nhân. Tập huấn đội văn nghệ xã Hồng Sơn tham dự thi Liên hoan thông tin cổ động thành phố Hà Nội đạt kết quả tốt. Phối hợp với Trung tâm văn hóa thành phố tổ chức mở lớp tập huấn Dân ca Chèo cho các Câu lạc bộ chèo truyền thống trên địa bàn huyện về tham dự thu hút trên 170 diễn viên về tham gia học tập. Phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tập luyện và dẫn đội văn nghệ chuyên và không chuyên đi tham dự thi thành phố kết quả đạt giải Nhì. Phối hợp với hội Cựu chiến binh huyện tham gia tập luyện và đi dự liên hoan tiếng hát hội Cựu Chiến Binh thành phố. kết quả đạt giải Nhì toàn đoàn, 2 giải A, 2 giải B và 01 giải C. Cử cán bộ tham gia tập luyện chương trình văn nghệ, tiểu phẩm cùng các thành viên trong Đảng  bộ cơ quan UBND huyện tham dự Hội thi Dân Vận khéo do huyện ủy tổ chức đạt giải nhất. Hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn cho CLB các xã thị trấn tổ chức các hoạt động  tuyên truyền văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện của đất nước, của địa phương.

37% dân số  trên địa bàn huyện thường xuyên luyện tập thể thao:

Trong năm 2019 công tác Thể dục - Thể thao đã tập trung chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 25 của Huyện ủy Mỹ Đức về Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng tạo bước phát triển của Thể thao Mỹ Đức đến năm 2020 cũng như các Nghị quyết, Chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển TDTT trên địa bàn Huyện. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thông tin tuyên truyền trong cộng đồng về tác dụng lợi ích của tập luyện thể dục thể thao; phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội phát triển phong trào thể thao rộng khắp trong nhân dân, khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân thường xuyên tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2019, mỗi đơn vị xã, thị trấn đều tổ chức được từ 8 - 10 hoạt động TDTT thu hút hàng  nghìn lượt VĐV tham gia thi đấu và hàng chục nghìn lượt nhân dân cổ vũ. Tiêu biểu là các đơn vị: An Phú, Tuy Lai, Phù Lưu Tế, Đại Nghĩa, Hợp Thanh, Phùng Xá, Hồng Sơn, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Lê Thanh.. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục thể chất theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 16 trường  để đánh giá các Trường tiên tiến xuất sắc về TDTT năm học 2018 - 2019, trong đó 3 trường khối THCS, 3 trường khối Tiểu học, 2 trường khối Mầm non đủ điều kiện đề nghị Sở văn hóa- Thể thao Hà Nội tặng cờ “ Đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTT năm học 2018- 2019”, 8 trường còn lại đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen. Hoàn thành công tác kiểm tra tiêu chuẩn RLTT cho trên 30.000  học sinh đạt tiêu chuẩn RLTT ở 3 cấp Tiểu học, THCS, THPT đạt  98% vượt chỉ tiêu thành phố giao 5%, mở các lớp phổ cập bơi phòng chống tai nạn sông nước cho gần  2.000 học sinh của các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham gia học góp phần phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh.

Đến nay, số người luyện tập thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện là 77.995 người chiếm 37% dân số, tăng hơn 5 nghìn người so với năm 2018. Số gia đình thể thao 51.000 hộ bằng 28% số hộ gia đình trên toàn huyện tăng 74 hộ so với năm 2018 vượt chỉ tiêu giao 3%. Trong năm đã thành lập thêm  26 CLB TDTT mới nâng tổng số CLB TDTT trên toàn huyện lên 357 CLB. Tổ chức và phối hợp tổ chức được 28 giải thi đấu thể thao cấp Huyện thu hút gần 10.000 lượt VĐV tham gia thi đấu. Năm 2019 tham gia thi đấu 37 giải thể thao do Thành phố và các ngành cấp trên tổ chức và đã đạt được 78 Huy chương các loại trong đó đạt  26 HCV, 23 HCB và 29 HCĐ, đạt 01 cờ nhì  toàn đoàn và 01 cờ 3 toàn đoàn. Phối hợp mở được 03 lớp tập huấn TDTT cho trên 300 HDV và cán bộ TDTT thuộc Hội người cao tuổi, Thanh niên, Phụ nữ, Thiếu niên. Mở mới được 02 lớp Võ thuật tạo sân chơi rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi tập huấn HDV người cao tuổi thể dục dưỡng sinh cho 80 HDV với 2 nội dung: Thể dục Thái cực quyền, Thái cực cầu mây.

Năm 2020, là năm tiếp tục  thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025,... để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của huyện đề ra trong năm 2020; với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức tiếp tục nghiên cứu đổi mới tư duy, mô hình, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trong phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao của huyện và cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT – XH của huyện năm 2020, xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển toàn diện, giàu đẹp./.

Nguyễn Quyền