Bài viết chuyên sâu

Đảng bộ Mỹ Đức: Những thành tựu ấn tượng năm 2019
Ngày đăng 30/12/2019 | 19:23

Năm 2019, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, năm chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các tổ chức cơ sở Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV (Nhiệm kỳ 2020 - 2025); Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Thành phố chọn chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành của Thành phố đã tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, kinh tế tiếp tục phát triển nhanh, ổn định, đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Từ huyện tới cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Dưới đây là những kết quả nổi bật của huyện Mỹ Đức đã đạt được trong năm 2019:

             10 KẾT QUẢ NỔI BẬT NĂM 2019 CỦA HUYỆN MỸ ĐỨC

  1. 1. Triển khai quán triệt, sơ, tổng kết kịp thời, hiệu quả cao các Nghị quyết, chương trình và văn bản chỉ đạo của cấp trên

Trong năm, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền và tổ chức các ngày Lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của huyện. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, kết quả các kỳ họp của Quốc hội; đã tổ chức 14 hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiêu biểu như kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Mỹ Đức; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy ; 10 năm thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn (2009 – 2019)… Quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 115-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội, ban hành Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 22/8/2019 của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động, sớm, hoàn thành xây dựng đề cương văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị. Thành lập Đoàn công tác của Huyện uỷ làm việc với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ và chuẩn bị các điều kiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội ‘‘điểm’’ cấp cơ sở và phân công cán bộ phụ trách Đại hội đối với các Tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Điểm tại Đảng bộ xã Hồng Sơn vào đầu tháng 01 năm 2020.

2. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của huyện được tổ chức thành công

Kết thúc năm 2019, huyện đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện và phát hành cuốn “Bản tin Mỹ Đức”. Trải qua 80 năm phấn đấu và trưởng thành với 23 kỳ Đại hội Đảng bộ, từ một chi bộ tiền thân lúc đầu chỉ có 3 đảng viên đến nay Đảng bộ huyện đã có 48 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 8671 đảng viên. Kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy và Phong trào gương người tốt, việc tốt năm 2019’’. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 05- của Bộ Chính trị, hàng năm các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đều lựa chọn từ một đến 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thi đua lao động sản xuất, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển của huyện và Thủ đô.

3. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Công tác tổ chức, cán bộ đã thực hiện điều động, luân chuyển hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm 2019 tạo sự đồng thuận, năng lực của cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền với đại diện nhân dân trên địa bàn huyện được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp ngày càng đi vào nề nếp góp phần tích cực vào việc củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

HĐND huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát như: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công phiên giải trình của Thường trực UBND huyện về công tác quản lý đất đai và cấp Giấy CNQSD đất.... Trong năm đã tổ chức bốn hội nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri trên địa bàn; các hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND huyện có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả..

UBND huyện đề ra các chương trình, kế hoạch công tác và quyết định các biện pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; Tăng cường kiểm tra các nội dung công tác cải cách hành chính, Quy chế văn hoá công sở, phát triển kinh tế, các lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp. Với những kết quả đạt được trong năm 2019, nhiều cơ quan, đơn vị nhận được Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Trung ương, UBND Thành phố.

4. Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu pháp lệnh của Thành Phố và HĐND huyện giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, kết thúc năm 2019 lần đầu tiên huyện Mỹ Đức đã hoàn thành và hoàn thành vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội Thành Phố và HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách nhà n­ước ước thực hiện 306 tỷ 770 triệu đồng, đạt 122% dự toán Thành phố giao, đạt 105% dự toán HĐND huyện giao. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng và trở thành lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người (ước) đạt 43,5 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất trên 1ha là 160 triệu. Số hộ thoát nghèo trong năm đạt 150%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,6%, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (giảm 0,9%, đạt 128%). Toàn huyện có 113/125 làng, tổ dân phố văn hoá, đạt 100% kế hoạch; có 136/145 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; có gần 47,5 nghìn/53.900 “Gia đình văn hóa”, chiếm 88/%. Công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hoá, Lễ hội truyền thống ở cơ sở và các hoạt động tôn giáo đúng quy định. Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2019 đã đón trên 1,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,5 vạn khách nước ngoài.

Tăng cường chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt các xã Thượng Lâm, Hùng Tiến, Mỹ Thành hoàn thành các chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; chỉ đạo các xã rà soát những tiêu chí chưa đạt để tiếp tục có giải pháp nâng cao số tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, triển khai các đơn vị đăng ký xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao.

5. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ

Tại kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kiện toàn chức danh Chủ chốt của huyện. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức đã tán thành bầu các chức danh Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kì 2016 - 2021. Đồng thời, Chỉ đạo kiện toàn chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, kết quả các bước thực hiện quy trình về công tác cán bộ đều đạt kết quả tập trung rất cao, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức cách mạng và trách nhiệm được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có uy tín cao, triển khai bài bản các nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIII và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến các gia đình chính sách trong các dịp Lễ, Tết và đột xuất .

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, huy động mọi nguồn lực xã hội làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn ... trong các dịp Lễ, Tết, ngày Thương binh Liệt sỹ và đột xuất.

Tổ chức thăm và tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện với tổng số 13.042 suất quà trị giá 6 tỷ 939 nghìn đồng. Tặng quà nhân dịp ngày 27/7 với trị giá 4 tỷ 028 nghìn đồng. Tổ chức 8 đợt và đưa 1.451 đối tượng người có công đi điều dưỡng tại Thanh Hóa, Hải Phòng và Trung tâm điều dưỡng NCC số II; khám bệnh miễn phí cho 1054 đối tượng NCC của 11 xã, thị trấn. Tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho người lao động; chính sách lao động, Luật lao động cho các công ty, doanh nghiệp, các xã, thị trấn.

7. Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền tại “Điểm nóng” xã Đồng Tâm đã được tập trung giải quyết

Trong năm, nhiều nội dung thuộc thẩm quyền tại “Điểm nóng” xã Đồng Tâm đã được tập trung giải quyết. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai; tuyên truyền về Thông báo 611/TB-TTCP, ngày 25/4/2019 của Thanh tra Chính phủ về kết quả rà soát kết luận thanh tra đất quốc phòng trên địa bàn xã Đồng Tâm. Chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố trong công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương giữ vững và giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trung ương, thành phố và huyện ngày càng chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tình hình sát sao. Tổ chức thành công đối thoại giữa thanh tra chính phủ với đại diện công dân các xã liên quan đến khu vực sân bay Miếu Môn thuộc đất Quốc phòng; tại buổi đối thoại, nhiều người dân xã Đồng Tâm bày tỏ phấn khởi khi được chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến. Huyện đã phối hợp với các đơn vị quân đội có liên quan để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xong cho 14 hộ dân sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Miếu Môn, hiện các hộ dân đã di dời tài sản, cây trồng, vật nuôi khỏi khu vực đất quốc phòng.

8. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội

Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 làm việc trực tiếp với các địa phương như Phùng Xá, Lê Thanh, Thượng Lâm, Đồng Tâm, Tuy Lai, An Phú, kịp thời củng cố hệ thống chính trị, giải quyết các vấn đề phát sinh gây mất ổn định; một số nội dung tồn tại khó, phức tạp kéo dài đã được phối hợp với các cơ quan thành phố cơ bản được giải quyết, đến nay 3 xã Hùng Tiến, An Phú, Thượng Lâm trong diện theo dõi đã cơ bản ổn định. Đặc biệt 2 xã Hùng Tiến và Thượng Lâm trong diện thực hiện Nghị quyết 15 đã hoàn thành về đích Nông thôn mới. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là điểm sáng năm 2019, cơ bản 100% đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, các kết luận không có khiếu nại, tái tố; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năm 2019 có nhiều đổi mới vì vậy những kiến nghị, bức xúc trong đời sống nhân dân đều được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở.

9. Kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao, ngăn chặn triệt để vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quản lý đất đai

Công tác CCHC của huyện đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, theo phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, đặc biệt gắn trách nhiệm người đứng đầu đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc huyện. Định kỳ tổ chức đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp và người dân về thủ tục hành chính, triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc huyện; Xây dựng và triển khai đề án Mô hình chính quyền thân thiện gần dân ...

Giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, tồn tại kéo dài về vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với những vi phạm tại địa phương, nên trong những tháng cuối năm không còn tình trạng vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

10. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện,  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện (nhiệm kỳ 2019-2024) và Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II - năm 2019.

Trong năm 2019, huyện đã chủ động ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024). MTTQ, Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở xây dựng Kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực, sôi nổi, ý nghĩa chào mừng Đại hội, kết quả 100% các cơ sở các xã, thị trấn và cấp huyện tổ chức thành công Đại hội đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đúng với kế hoạch đề ra. Với chủ đề "Các dân tộc huyện Mỹ Đức đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển tập trung giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới", Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II đã đề ra các mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2024, đó là: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các xã dân tộc, miền núi đồng bộ.

Với những đột phá và thành tựu đạt được huyện Mỹ Đức đã được UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019. Đã tô thắm thêm bức tranh toàn cảnh của huyện với nhiều gam màu mới, ấm no, rạng rỡ trên quê hương Mỹ Đức. Phấn khởi trước những thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức đang vững tin bước vào một năm mới với mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, khai thác tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch, tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và các ngày lễ lớn, được thành phố lựa chọn chủ đề năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”. Trước tình hình đó đặt ra cho các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động, quyết liệt, quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với tinh thần đó, “năm 2020” Mỹ Đức tiếp tục bứt phá với việc hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch lớn hơn. Tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Mỹ Đức sẽ tiếp bước vững vàng trên con đường thắng lợi với những bước đột phá mới, thành tựu mới để xây dựng Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, phát triển toàn diện và bền vững.

Thúy Huyền