Bài viết chuyên sâu

CCB huyện Mỹ Đức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam
Ngày đăng 03/12/2019 | 18:02

Cách đây tròn 30 năm, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trước tình hình mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha của đông đảo Cựu chiến binh cùng nhân dân cả nước Ngày 6/12/1989 Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa VI) đã ra quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam, một tổ chức chính trị xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng… Từ đó, ngày 6 tháng 12 hàng năm là ngày truyền thống của Hội CCB Việt Nam.

Những năm cuối thập kỷ 1980 đầu năm 1990 của thế kỷ XX hệ thống XHCN đi vào thời kỳ thoái trào, Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu lần lượt sụp đổ. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” kích động thực hiện đa nguyên, câu kết với phần từ xấu trong nước gây mất ổn định về chính trị, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Trong khi đó, chúng ta phải chiến đấu trong  hai cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, để lại hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thách thức sự tồn tại của chế độ XHCN. Lúc này, đông đảo cán bộ, và nhân dân lo lắng, một số người dao động, hoài nghi về tiền đồ của CNXH. Một lần nữa, nước ta lại đứng trước những thử thách hiểm nghèo, nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ đặt ra hết sức nặng nề.

Trong bối cảnh quốc tế, trong nước phức tạp hàng triệu Cựu chiến binh (CCB) sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực lượng cách mạng, đã trở lại hậu phương, chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học. Dù ở đâu, giữ bất cứ cương vị nào, làm bất cứ việc gì, tuyệt đại bộ phận CCB  vẫn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, nguyện vọng thiết tha của CCB lúc này là: mong muốn nhanh chóng tập hợp lực lượng CCB Việt nam thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam để động viên nhau giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có điều kiện thuận lợi tiếp tục đóng góp có hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức.

   Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn của cách mạng nước ta. Ngày 06/12/1989, căn cứ Tờ trình của Ban Bí thư, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Ngày 3/2/1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 100-QĐ/TW cho thành lập Hội CCB Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Hội CCB Việt Nam gồm 31 đồng chí, do đồng chí Thượng tướng Song Hào làm Chủ tịch, Quyết định cho thành lập Hội CCB Việt nam là một chủ trương đúng đắn của Đảng, đáp ứng đòi hỏi khách quan của tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn cách mạng mới. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng với sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha, chính đáng của CCB Việt Nam.

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành Hội CCB Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc. Mỗi lần Đại hội là một dấu ấn lịch sử đánh dấu sự phát triển không ngừng của Hội: Đến nay toàn Hội có 110 tổ chức trực thuộc Trung ương Hội, gồm 63 tỉnh thành và 47 tổ chức Hội khối các cơ quan  Trung ương;  có 836 tổ chức Hội cấp trên cơ sở, gồm 710 quận huyện và 126 tổ chức Hội thuộc khối 487; có 15.949 tổ chức Hội cấp xã, phường, thị trấn; có 103.778 chi Hội thuộc các xã phường, thị trấn. Cả nước có gần 3 triệu hội viên.

Với sự nổ lực phấn đấu không ngừng Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn của cách mạng: Hội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2012) hai Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2002, 2009), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017), Huân chương Lao đông hạng Ba (năm 2005) vì đã có công lao to lớn và có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và dân tộc. Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Ítxala (Tự do) hạng Nhất. 

Đã có hàng trăm tập thể, hàng trăm cá nhân của Hội được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; Đến nay đã có 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.  30 năm, xây dựng và trưởng thành các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ, khẳng định vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội “ Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”.

Cùng với niềm vui chung của cả nước,  Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức được thành lập ngày 15/6/1990 theo Nghị quyết số 23-NQ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy và chỉ định BCH lâm thời Hội CCB Huyện gồm 9 đồng chí do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tình Hà Tuyên làm chủ tịch;  Đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Hiệt làm phó chủ tịch; Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu làm ủy viên thư ký.

30 năm qua kể từ ngày thành lập đến nay, Hội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của Hội cấp trên, sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong huyện. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại đa số cán bộ, hội viên giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hơn 96% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”, hơn 2.208 hội viên là Đảng viên, trong đó có 583 hội viên được bầu giữ các chức vụ về Đảng, chính quyền từ thôn, xã tới cấp huyện. Ở cương vị nào, hội viên Cựu chiến binh  cũng đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chống tiêu cực, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. Ở các cơ sở, cán bộ hội viên Cựu chiến binh tham gia hoà giải hàng trăm vụ mâu thuẫn nội bộ nhân dân, cảm hoá được nhiều đối tượng chậm tiến hay gây gổ, đối tượng lầm lỗi gây trộm cắp, vi phạm pháp luật góp phần đoàn kết giữ vững an toàn khu dân cư.

Khâu then chốt về công tác xây dựng Hội trong 30 năm qua là Hội đã đặt trọng tâm vào  việc xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Động lực của nhiệm vụ này là  phong trào thi đua “ Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hoá” Nay là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do TW Hội CCB Việt Nam phát động. Tuyệt đại đa số hội viên Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy  bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có thái độ đúng đắn, kiên quyết đấu tranh, phê phán những luận điệu sai trái của những kẻ cơ hội, phần tử phản cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, động viên nhau  phát huy tiềm năng đa dạng cña tổ chức Hội vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến giữa nhiệm kỳ I, Hội được xây dựng tại 23 xã, thị trấn, đến 2005 xây dựng tổ chức Hội ở cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, trường học (gọi tắt là khối 487). Đến nay toàn huyện có 29 cơ sở Hội với 127  chi hội ở cụm dân cư, thôn, xóm lớn, đơn vị hành chính sự nghiệp với 9.158 hội viên, đạt 98,5% Cựu chiến binh vào hội. Hội chủ động phối hợp với cơ quan Quân sự, Đoàn thanh niên thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân Đến nay đã có 3.633Cựu quân nhân vào Câu lạc bộ, bằng 86% quân nhân về cơ sở, đồng thời tham gia hướng dẫn, giúp đỡ và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với 12 ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội. Như: Ban liên lạc Đại đội 38 Mỹ Đức, Ban liên lạc Sư 3 (sao vàng), ban liên lạc Đại đoàn đồng bằng, ban  liên lạc Bộ đội Trường Sơn, ...Việc tổ chức kết nạp các liệt sĩ làm hội viên danh dự ở các cơ sở được cấp uỷ, chính quyền, gia đình liệt sĩ rất hoan nghênh. Từ việc làm này, trách nhiệm của Hội đối với công tác thương binh liệt sĩ được tăng cường, mối quan hệ của Hội với địa phương nói chung, gia đình liệt sĩ nói riêng thêm gắn bó.

Nhiều CCB phát triển kinh tế tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương

Trong tham gia xây dựng phát triển kinh tế gia đình, Hội hết sức coi trọng vấn đề vốn. Hội đã đứng ra vay tín chấp từ các nguồn với số dư hiện nay trên 81 tỷ đồng cho hơn 8.000 lượt hội viên vay làm kinh tế; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho 6.870 lượt hội viên, tạo việc làm  cho 105 lao động, Trong đó  có 72 con hội viên  đi lao động nước ngoài, hiện nay tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 0,8% Những kết quả nêu trên thực sự góp  phần làm đổi mới nông thôn theo đường lối của Đảng.

Hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội coi trọng. Các cơ sở Hội đều xây dựng được quỹ hoạt động thường xuyên, tính đến nay quỹ Hội bình quân 725.000 đồng/hội viên. Có quỹ, nội dung hoạt động tình nghĩa thêm phong phú, như thăm hỏi, tặng quà cho hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi từ trần, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp 74 hội viên xây mới và sửa chữa nhà ở. Hội chủ động phối hợp với đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhà trường, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thanh niên, nhi đồng ở nhà trường và các xã. Việc phối hợp tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, TDTT được coi trọng và thường xuyên vào các ngày lễ, ngày tết, làm cho không khí nông thôn thêm vui vẻ, yên bình.

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân CCB trong hội nghị tổng kết PTTĐ “CCB gương mẫu”

Những kết quả mà Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức đạt được trong 30 năm qua rất đáng trân trọng. Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức được TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 2 cờ thi đua xuất sắc 10 Bằng khen ; UBND Tỉnh, Thành phố tặng 15 Bằng khen; Tỉnh Hội Hà tây tặng 17 Bằng khen; Thành Hội Hà Nội tặng 12 Bằng khen. Hàng trăm cá nhân được Trung ương Hội, UBND Tỉnh, Thành phố, UBND huyện tặng Bằng khen và giấy khen. 7.672 đồng chí được tặng kỷ niệm chương.

Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Huyện Mỹ Đức đã đi qua một chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đất nước. Trước nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII Hội CCB huyện Mỹ Đức nguyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện phương châm: Trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi  đua “CCB gương mẫu”, phấn đấu xây dựng Hội thực sự trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất mọi nhiệm vụ xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân huyện nhà.

Đại tá Cao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB huyện Mỹ Đức