Bài viết chuyên sâu

Mỹ Đức 50 năm thực hiện di chúc của Bác và 10 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy
Ngày đăng 07/10/2019 | 14:21

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy và biểu dương phong trào thi đua gương người tốt việc tốt năm 2019. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển của huyện và Thủ đô.

Khắc  ghi và thực hiện nghiêm túc di chúc của Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Với mỗi người Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trước lúc đi xa, người để lại bản di chúc, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người "đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Bản Di chúc lịch sử ấy đơn giản chỉ là “mấy lời để lại”, “tóm tắt vài việc”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, nhưng chứa đựng sự tổng kết lớn lao, vĩ đại của người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, thể hiện trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn xa, trông rộng của Người đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bản Di chúc đó không chỉ là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở, dặn dò trước lúc Người đi xa mà nó đã trở thành một tác phẩm “đặc biệt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tài sản vô cùng quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Di chúc của Bác chứa đựng nhiều nội dung quan trọng với những giá trị tư tưởng to lớn. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.Di chúc là công trình lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền. Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Di chúc thể hiện cô đọng và sâu sắc những tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Người đã căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất.

Vĩnh biệt chúng ta, Bác không có gì dành cho riêng mình, ngoài những điều sâu sắc nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất dành cho nhân dân, cho đất nước và Người chỉ tiếc  rằng “không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đó là lý tưởng chính trị, là văn hoá đạo đức và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nghị lực và ý chí toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, “thỏa lòng mong ước của Người".

Bác Hồ về thăm Mỹ Đức năm 1961

Nửa thế kỷ trôi qua, những tư tưởng mà Chủ tịch HCM để lại trong bản di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng VN. Trên đất nước ta, nhiều vùng đất đã in đậm hình bóng và dấu chân của chủ tịch HCM gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của người. Huyện Mỹ Đức vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và 2 lần Bác Hồ về thăm. Đây là niềm vinh dự tự hào và là những dấu son rực rỡ đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức. Nằm ở phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội, Mỹ Đức là một vùng đất địa linh, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Hơn 55 năm trước đây, Mỹ Đức là địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào làm thủy lợi và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào gió Đại phong, cờ Ba nhất. Chính vì thế cuối những năm 50 và đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ Đức là địa phương thường xuyên nhận được sự quan tâm, theo dõi, động viên của Trung ương Đảng và Bác Hồ.Ngày 19/5/1958, Bác về thăm Chùa Hương, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của cả nước. Hơn ba năm sau, ngày 07/10/1961, Bác lại về thăm Mỹ Đức. Tại nhà thờ họ Nguyễn - thôn Văn Giang - Thị Trấn Đại Nghĩa, Bác Hồ đã nói chuyện với 438 cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã và 7.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa về Nghị quyết Trung ương V, Khóa III. Người nói về phát triển nông nghiệp, nông thôn, biểu dương phong trào Đại Phong của huyện lúc bấy giờ. Có thể nói đây là một sự kiện trọng đại, một dấu son rực rỡ, đáng tự hào nhất của Đảng bộ và nhân dân Mỹ Đức.

50 năm qua, Đảng bộ, nhân dân huyện Mỹ Đức luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu được nhiều thành tựu to lớn. Trong kháng chiến, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo ổn định chính trị, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ hậu phương vững mạnh, tăng cường chi viện cho miền Nam giành thắng lợi trọn vẹn; hàng nghìn con em của Mỹ Đức đã lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu, góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác các tiềm năng, lợi thế xây dựng huyện ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng.

Khắc ghi lời dạy của Bác, sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ chí Minh, huyện ủy Mỹ Đức đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ chỉ thị và đạt những kết quả tích cực. Chính vì vậy mà việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tực giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện Mỹ Đức đã gương mẫu trong thực hiện, học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng NTM trên địa bàn. Huyện ủy đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Trong 3 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 92 lớp học cho trên 23.000 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng ở cơ sở được quán triệt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó đã nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong cán bộ, đoàn viên, hội viên về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự lan toả và sự định hướng cho các hoạt động của đoàn viên, hội viên trong những việc làm cụ thể diễn ra hàng ngày, trên từng vị trí công tác gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Mỹ Đức đã chỉ đạo xây dựng chuyên trang về học tập và làm theo Bác trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Đồng thời, xây dựng chuyên mục học tập và làm theo Bác trong cuốn Bản tin nội bộ huyện Mỹ Đức ,trên trang Fanpage huyện Mỹ Đức- Hà Nội, qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đặc biệt, Huyện ủy Mỹ Đức đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã xây dựng và duy trì tốt các mô hình học tập và làm theo Bác như: Chi bộ Phòng Nội vụ với mô hình “Thực thi công vụ tốt trong cải cách hành chính”; Đảng ủy cơ quan UBND huyện với mô hình “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”, Đảng ủy Cơ quan Dân - Đảng Huyện với mô hình “Gương mẫu, khoa học, kịp thời, hiệu quả”... Nhiều xã đã xây dựng chủ đề làm theo Bác gắn với việc làm, mô hình mới có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân như : Chương trình xây dựng nông thôn mới ,mô hình chuyển đổi mô hình kinh tế, huy động các nguồn lực xây dựng NTM”... Đổi mới, tích cực liên doanh liên kết với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phát triển doanh nghiệp”; Tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình xưởng may gia công tại gia đình có giá trị kinh tế cao… Từ những mô hình học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt là tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác của đời sống xã hội đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận và khen thưởng.

Lan tỏa nhiều tấm gương làm theo Bác

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên và tổ chức học tập theo từng chuyên đề. Hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đều chú trọng lựa chọn từ 1 - 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Chính quyền các cấp trong huyện luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về việc nêu gương theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "nói đi đôi với làm"; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân quan tâm; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, có thái độ ứng xử với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thực hiện di chúc của Người, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, được dư luận đồng tình ủng hộ. Điển hình như: vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, việc giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện nhất là trên địa bàn xã Đồng Tâm. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học đã lồng ghép, tích hợp vào các môn học để giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua chương trình ngoại khóa, sinh hoạt … góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức cho giáo viên trong học tập và làm theo gương Bác. Qua học tập chỉ thị 05 đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành quả từ sự đoàn kết chung tay xây dựng Nông thôn mới

Bước vào thời kỳ đổi mới thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về “xây dựng nông thôn mới”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 02 “Về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” . Huyện Mỹ Đức xác định rõ quan điểm đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là chương trình phát triển toàn diện “về  nông nghiệp -nông dân - nông thôn nhằm tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại và nâng cao đời sống nhân dân”. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện nhà cũng gặp không ít khó khăn, thách thức là huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp là chính, lại ở xa trung tâm Thủ đô. Thời điểm bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới bình quân mỗi xã chỉ đạt và cơ bản đạt từ 2 -  3 tiêu chí. Trong đó một số tiêu chí còn ở mức rất thấp như: thu nhập bình quân đầu người; cơ cấu lao động nông nghiệp và tỉ lệ hộ nghèo còn cao; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, môi trường còn ô nhiễm, đất đai sản xuất của nông dân còn manh mún, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ chưa tạo nhiều nông sản hàng hóa, giá trị thấp, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn… Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, sự hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt được sự quan tâm giúp đỡ của Thành phố, Mỹ Đức đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

* Về sản xuất nông nghiệp: huyện đã tuyên truyền vận động thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đạt 99,63% kế hoạch, triển khai các chương trình đề án, xây dựng, ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế trong sản xuất, kiên cố hóa hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng, tu sửa các công trình thủy lợi quan trọng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy hoạch vùng sản xuất lúa có giá trị, chất lượng cao, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản. Nhờ đó đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô, với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp để tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng làm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác…Toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được 1.712,58 ha, thu nhập bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 152 triệu đồng. giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện đạt 2.598,82 tỉ đồng.

* Về xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân: huyện đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả từ năm 2011 đến nay, tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới là 3.531.704,74 triệu đồng; trong đó, ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, trong 10 năm qua, huyện đã vận động hàng trăm tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 335.305,81 triệu đồng, nhân dân tự nguyện hiến 5.475,4m2 đất thổ cư, 466.818,9 m2 đất nông nghiệp, đóng góp 153.644 ngày công, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, toàn huyện đã có 11/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm y tế, trụ sở làm việc, công trình văn hoá,... trên địa bàn huyện đáp ứng được nhu cầu đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân năm 2019 (ước) đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng 32,2 triệu đồng so năm 2010; Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%, (giảm 14,4% so với năm 2010), 100% số hộ được dùng điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; số nhà kiên cố đạt 91,05%, đầu tư xây dựng cải tạo trên 10,883 km đường trục xã, đường nông thôn và đường giao thông nội đồng, đảm bảo đi lại được thuận tiện; Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, 100% số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới”. Đến nay, toàn huyện có 113/125 làng, tổ dân phố văn hoá (tăng 50 làng so với năm 2010); có 136/145 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 93,97%, (tăng 54,97% so với năm 2010); Công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hoá; thực hiện tốt quản lý các Lễ hội truyền thống ở cơ sở và các hoạt động văn hoá, tôn giáo đúng quy định.

Công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân đã có 22/22 xã thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế; tỉ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 84%, (tăng 38% so năm 2010); Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, đến nay toàn huyện có 45 trường đạt chuẩn Quốc gia (Mầm non 10 trường, Tiểu học 22 trường, THCS 13 trường), tăng 32 trường so năm 2010. Công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng, trong đó, đã đào tạo nghề cho 5.268 lượt lao động, tỉ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 46%, tăng 20% so năm 2010; giải quyết việc làm thường xuyên và ổn định cho 108.578 lao động; công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và người nghèo được đảm bảo, đặc biệt hiện nay không còn nhà dột nát. Duy trì thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia, công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường ngày càng vững mạnh.

Chặng đường10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành uỷ Hà Nội đã cho  thấy sự tâm huyết, tập trung, đổi mới trong công tác lãnh chỉ đạo của huyện ủy, HDND, UBND, sự vào cuộc trách nhiệm của MTTQ và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác triển khai, thực hiện thắng lợi mục tiêu của chương trình 02. Đó là minh chứng cho sự thống nhất giữa “Ý Đảng, lòng dân”. Chặng đường xây dựng NTM còn dài và Mỹ Đức đề ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, huyện trở thành huyện NTM. Để huyện sớm về đích NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện mong được sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của TP Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành để Mỹ Đức đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội và thấm nhuần “Lời kêu gọi thi đua Ái quốc” của Bác gắn với việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Huyện Mỹ Đức đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và xã, thị trấn tạo khí thế và cổ vũ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2019. Điển hình là các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp lồng ghép trong phong trào “Người tốt, việc tốt” với phong trào “Thi đua yêu nước”. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức và hành động, tạo động lực thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và tinh thần lao động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và người lao động trên địa bàn.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức đã được huyện triển khai gắn với chủ đề Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Huyện tăng cường vai trò lãnh đạo và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Tập trung nêu cao tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”.Phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ chí Minh đã có sức lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp cán bộ, công chức, giáo viên, chiến sỹ LLVT và quần chúng nhân dân. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy ý nhân văn thúc đẩy, lôi cuốn mọi người, mọi nhà và cả xã hội làm việc tốt theo lời dạy của Bác. Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạovà phát động  như: phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’; “Tang văn minh tiến bộ” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Liên đoàn Lao động huyện đã cụ thể hoá sự chỉ đạo các phong trào thi đua của huyện trong khối cơ quan, doanh nghiệp như phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn trong lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động, phong trào “Sáng kiến sáng tạo”;  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động phong trào thi đua “vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”;Hội Nông dân với các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo...

Đối với lực lượng vũ trang đã đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Thủ đô: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và "Mỗi ngày, mỗi CBCS Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân"; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.Từ các phong trào đó đã có nhiều tấm gương điển hình tiến tiến như: ông Lê Văn Long, Chi hội trưởng Hội CCB, thôn Bạch Tuyết, xã Hùng Tiến cùng với các thành viên tổ “CCB tự quản” ở thôn với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên mặt trận phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở, tạo được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Lê Tôn Thực hiến đất làm đường giao thông nông thôn

CCB Lê Tôn Thực, thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên là người có tấm lòng vàng, luôn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, cho họ động lực để vươn lên trong cuộc sống; thông qua Hội CCB xã gia đình ông đã tặng 2 ngôi nhà trị giá 35 triệu cho gia đình thương binh và hộ nghèo; tặng 2 con bò trị giá 15 triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; công đức trùng tu Đình, Đền 25 triệu đồng và các hoạt động khác 20 triệu đồng; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới làm đường giao thông liên thôn, gia đình ông đã tiên phong ủng hộ 1 sào ruộng  và 10 triệu đồng để làm đường giao thông cho người dân đi lại thuận tiện, bộ mặt nông thôn được thông thoáng, khang trang. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay trung bình mỗi năm gia đình ông ủng hộ làm việc thiện nguyện từ 150 đến 250 triệu đồng….

Chủ tịch HCM đã đi xa, song những tư tưởng, tình cảm của người mãi còn vang vọng non sông. Theo lời dạy của người đã có rất nhiều điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, là hạt nhân của các phong trào thi đua trong đời sống xã hội. Tấm gương Đại đức Thích Minh Đồng, Trụ trì Chùa Hưng Khánh xã Phù Lưu Tế, hằng năm đã mở 7 lớp khóa tu mùa hè cho hàng trăm học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố về tham dự để các em được giáo dục về đạo đức, nhân cách tốt;ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Yến Vỹ - xã Hương Sơn, có việc làm thiết thực chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vận động, ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; ông Dương Văn Phiến, Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện và ông Nguyễn Văn Ban, Trưởng ban hành giáo họ Phúc Lâm là những tấm gương nhiệt tình trách nhiệm với phong trào kính chúa yêu nước, tích cực vận động nhân dân sống tốt đời, đẹp đạo. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng; những học sinh là con ngoan trò giỏi đến những thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề - mến trẻ; từ những người lao động giỏi, cần cù đến những giám đốc doanh nghiệp sáng tạo, làm giàu cho tập thể, cá nhân, quê hương và xã hội; những cán bộ, công chức viên chức cơ sở miệt mài, tận tụy, họ là những cá nhân đang từng ngày, từng giờ cống hiến sức lực và trí tuệ trên khắp các lĩnh vực, mặt trận công tác, đó là những bông hoa đẹp, tiêu biểu trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của huyện Mỹ Đức anh hùng.

Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, mỗi ngày, mỗi người đều cố gắng làm thêm một việc tốt có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước tạo thành động lực mạnh mẽ xây dựng Mỹ Đức ngày càng văm minh, hiện đại. Nhớ Bác, nghĩ về Bác với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn. Đảng bộ và nhân dân Mỹ Đức nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Sau nửa thế kỷ thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, có thể khẳng định huyện Mỹ Đức tự hào đã thực hiện tốt di nguyện của Người. Huyện Mỹ Đức tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp ấy, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng đồng bào và chiến sỹ cả nước.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường