Bài viết chuyên sâu

Công đoàn Mỹ Đức: 40 năm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”
Ngày đăng 19/07/2019 | 13:46

90 năm qua là chặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Là một tổ chức của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn huyện Mỹ Đức tự hào đã trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tự hào cùng đội ngũ CNVCLĐ và cán bộ, đoàn viên công đoàn trong huyện luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ huyện nhà trong suốt quá trình xây dựng và đi lên CNXH; góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của giai cấp công nhân, cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng.

Công đoàn huyện Mỹ Đức thành lập ngày 20/7/1979, trong những năm đầu mới thành lập chỉ có 15 công đoàn cơ sở với trên 500 CNVC- LĐ và đoàn viên công đoàn. Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, Đảng bộ huyện Mỹ Đức, công đoàn huyện Mỹ Đức qua 40 năm xây dựng và phát triển gắn liền với 9 kỳ Đại hội, với những phương châm, kế hoạch, nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát đời sống, việc làm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hoạt động tổ chức công đoàn, CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn huyện Mỹ Đức đã trưởng thành và phát triển về số lượng nâng cao về chất lượng, đến nay đã phát triển 145 công đoàn cơ sở trên các lĩnh vực, trong các thành phần kinh tế với trên 6000 CNVC- LĐ, đoàn viên công đoàn. LĐLĐ huyện Mỹ Đức và các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đẩy mạnh tuyên truyền - thi đua lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo

Xác định công tác tuyên truyền giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, những năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã tiến hành thường xuyên với hình thức đa dạng và phù hợp với đặc điểm của CNVCLĐ trên các lĩnh vực; tích cực vận động CNVCLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Công đoàn huyện tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động… Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “ Năm trật tự văn minh đô thị”, “ Năm kỷ cương hành chính ”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, triển khai và thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử của CBCC,VC, NLĐ trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện”... Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “ Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN”, hàng năm CĐCS đã tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho mạng lưới an toàn vệ sinh tại cơ sở; tham gia hội thi ATVSV giỏi cấp TP; thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho NLĐ và NSDLĐ về ATVSLĐ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhận thức rõ thi đua là động lực của phát triển, Công đoàn huyện đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động riêng của từng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Điểm nổi bật, trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai, tổ chức, phát động phong trào thi đua theo các khối hành chính sự nghiệp, SXKD đã có trên 95% công đoàn cơ sở phát động thi đua đến đoàn viên, CNVCLĐ, tập trung vào các phong trào thi đua " Lao động giỏi", " Lao động sáng tạo", phong trào phấn đấu đạt danh hiệu " Công nhân giỏi", " Sáng kiến sáng tạo", " Người tốt việc tốt", " Xanh sạch đẹp - bảo đảm ATVSLĐ", " Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ ... các phong trào thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được đông đảo đoàn viên CNVCLĐ hưởng ứng. Thông qua phong trào thi đua đã có trên 88 %  CNVC- LĐ đạt danh hiệu lao động giỏi các cấp, hàng năm có 933 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào sản xuất và giảng dạy; hàng năm có 79% nữ CNVC- LĐ đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước đảm việc nhà". Phong trào thi đua đã động viên khích lệ đội ngũ công nhân lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thực hiện phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn và xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc qua xây dựng NTM, tích cực gương mẫu đi đầu trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.  

Thông qua các phong trào, kịp thời phát hiện tuyên dương, khen thưởng động viên, nhân rộng các mô hình hay, nhân tố tích cực. Điểm nổi bật trong các phong trào và hoạt động công đoàn đó là việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng tạo được sức lan tỏa lớn đối với CNVCLĐ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho công nhân viên chức lao động

Song song với việc thực hiện công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cấp công đoàn trong huyện đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng CNVC LĐ, trong công cuộc đổi mới phối hợp với chính quyền đồng cấp tập trung chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động, xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, có 98,24% đơn vị tổ chức, góp phần phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giám sát thực hiện thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, ATVSLĐ, bàn và quyết định các biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác, sắp xếp lại lao động và thực hiện các đề án kinh doanh. LĐLĐ huyện đã chủ động ký chương trình phối hợp công tác với các cơ quan đơn vị; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp luật lao động, Luật công đoàn, chính sách BHXH, BHYT, BHLĐ và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chính sách đối với lao động nữ. Kịp thời giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động; qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa NLĐ với chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Tặng mái ấm công đoàn là hoạt động thường xuyên của LĐLĐ huyện Mỹ Đức hàng năm

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC LĐ và đoàn viên công đoàn luôn được các cấp công đoàn chú trọng. Kịp thời thăm hỏi, động viên tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, nhân dịp các ngày lễ Tết, tháng công nhân, tặng quà cho con em CNVCLĐ nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu….Hàng năm các cấp công đoàn trong huyện thường xuyên phối hợp hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao tặng quà cho công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tư vấn khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt CNLĐ, xây sửa nhŕ mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ trợ vốn của LĐLĐ Thành phố xét duyệt cho CNVCLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao thường xuyên được các cấp công đoàn tổ chức sôi nổi, rộng khắp nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khích lệ người lao động tích cực, hăng say trong lao động sản xuất. Đồng thời giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.  Các cấp công đoàn trong huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…diễn ra sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng chào mừng các ngày lễ lớn kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3; ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc Tế lao động 1/5, ngày sinh nhật Bác; Tổ chức các hoạt động sôi nổi trong tháng công nhân được đông đảo CNVCLĐ tham gia…

Phối hợp chỉ đạo tốt việc tổ chức lễ hội Chùa Hương và lễ hội truyền thống của địa phương đúng quy định của Nhà nước. Vận động CNVCLĐ không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, kiềm chế tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, đến nay đã có 95.3 % gia đình CNVC- LĐ đạt gia đình văn hoá, 121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đạt 87,68 so với tổng số cơ quan đơn vị. Qua đánh giá, phân loại công đoàn cơ sở đến nay có 97,07% công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó 58% vững mạnh xuất sắc.    

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn các cấp được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia BCH CĐ các cấp mỗi nhiệm kỳ tăng 15%. Các cấp công đoàn đã vận động nữ CNVCLĐ tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu đạt gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể hóa các tiêu chí của phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, ngành, cơ sở để thực hiện phong trào đạt hiệu quả với 79% nữ CNVCLĐ được công nhận đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

Tổ chức công đoàn huyện Mỹ Đức ngày càng phát triển và vững mạnh

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ từ huyện đến cơ sở, chỉ tính riêng trong những năm 2013-2019 LĐLĐ Huyện liên tục được công nhận là đơn vị vững mạnh suất xắc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, 5 cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành Phố và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Được tặng nhiều bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân, LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Và nhiều giấy khen của Huyện ủy, UBND Huyện trong phong trào  CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn Huyện và các lĩnh vực công tác.

Phát huy truyền thống tốt đẹp công đoàn Việt Nam 90 năm một chặng đường lịch sử, 40 năm công đoàn Huyện trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Tổ chức công đoàn CNVC- LĐ và đoàn viên công đoàn Huyện nhà tiếp tục Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, để hoạt động CĐ phát huy được hiệu quả cao, đặc biệt là thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trong chặng đường sắp tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, chủ động xây kế hoạch, chương trình, công tác cụ thể, rõ ràng; xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn huyện nhà ngày càng phát triern và vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam xứng đáng là giai cấp tiên phong trong khối đại đoàn kết công, nông, binh và đội ngũ trí thức ngày càng vững mạnh.

Thúy Huyền