Bài viết chuyên sâu

Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Ngày đăng 07/05/2019 | 14:34

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961. Người gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự. Phát huy tinh thần đó, nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã ghi đậm những dấu ấn khó quên của Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức trong sự phát triển chung của huyện. Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, MTTQ huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 10-11%, bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ; Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thường xuyên quan tâm công tác văn hoá, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công được quan tâm lãnh chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9%. Công tác quốc phòng, an ninh được cơ bản được giữ vững, đẩy mạnh các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên.

Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, trong những năm qua các cấp ủy Đảng trong huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo đối với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ MTTQ huyện đã tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 8 chương trình công tác của Thành ủy, 9 Chương trình, 4 Nghị quyết, 14 Đề án của Huyện ủy. Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Hiệu quả từ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu quan trọng trong công cuộc đổi mới. Mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp đề ra.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ phát động đã khơi dậy và phát huy được truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá. Hàng năm 125/125 khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết, tỷ lệ làng văn hóa đạt 90,1%; Gia đình văn hóa đạt trên 87,6%; tổ dân phố văn hóa đạt 66,6%, cơ quan văn hóa đạt 81,6%. Qua đó tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố khối MTTQ các cấp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Với tinh thần “Nhân dân tự làm”, “Nhân dân làm với sự hỗ trợ của Nhà nước”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác mặt trận khu dân cư thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, cùng các tầng lớp nhân dân tham gia bàn bạc, hiến đất, góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm gần đây đã vận động nhân dân ủng hộ xây dựng nông thôn mới được hơn 48 tỷ đồng, hiến hơn 472 nghìn m2 đất mở đường giao thông nông thôn, nội đồng;  tham gia gần 117 nghìn ngày công lao động, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ được 5 công trình và nhiều hiện vật. Sự hài lòng của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao.

MTTQ các cấp trong huyện còn tích cực tham gia huy động sự đóng góp từ nhiều nguồn lực trong xã hội cho Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”... Kết quả toàn huyện đã vận động được trên 9,3 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ của Nhà nước, của Ủy ban MTTQ Thành phố, đã hỗ trợ 395 hộ nghèo xây sửa nhà xuống cấp với số tiền 7 tỷ 761 triệu đồng, trao tặng 250 con bò cái giống sinh sản cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 4,3 tỷ đồng. Hàng năm vào dịp Tết nguyên đán, huyện đã chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, tổ chức vận động và thăm hỏi tặng 7.440 xuất quà Tết cho người nghèo, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam Huyện đã hiệp thương thống nhất phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đ/c Bạch Liên Hương – TUV – Bí thư Huyện ủy và Đ/c Trịnh Xuân Hương – UVBTV – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện trao hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ của huyện do ảnh hưởng cơ bão số 10 năm 2017.

MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Trong 5 năm đã vận động nhân dân đóng góp quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1,8 tỷ đồng, đã xây, sửa 4 nhà tình nghĩa, tặng 40 sổ tiết kiệm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt đã tổ chức nhiều chương trình cứu trợ, chia sẻ trực tiếp với đồng bào vùng lũ của nhân dân trên địa bàn Huyện do ảnh hưởng cơn bão số 10 năm 2017, đã hỗ trợ hơn 90 tấn gạo và hàng hóa thiết yếu khác trị giá 1.339 triệu đồng giúp các hộ dân bị ngập lụt kịp thời khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.

Đ/c Đặng Văn Triều, UV BTV - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND huyện và Đ/c Lê văn Sơn, UVBTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trao tiền “cứu trợ” cho đồng bào Tỉnh Lai Châu

Tham mưu cho Huyện ủy tổ chức Đoàn công tác đến thăm, chia sẻ với những tổn thất, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Cứu trợ” thiên tai tỉnh Lai Châu, 50 triệu đồng cho Quỹ “Cứu trợ” thiên tai huyện Phong Thổ; thăm hỏi và trao đồ dùng, quà và các nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo và các em học sinh trường nội trú với tổng trị giá 470 triệu đồng. Có thể thấy, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã góp phần bồi dưỡng và huy động sức dân, cùng nguồn lực của Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp trong giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên Mặt trận tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Hội phụ nữ đã vận động chị em phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đoàn kết giúp nhau thực hiện tốt các phong trào, các chương trình công tác của các cấp hội đề ra; hội CCB phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục cảm hóa người lầm lỗi… đoàn thanh niên hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hiến máu nhân đạo; Nông dân trong huyện tích cực thi đua lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa thương mại, dịch vụ, tích cực phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới; đội ngũ trí thức, CNVCLĐ luôn đi đầu trong các hoạt động sáng tạo khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật; ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống "Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội ”. Luôn giữ vững vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn bó chặt chẽ với công tác dân vận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng bào dân tộc nói chung và xã An Phú nói riêng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được ổn định và nâng cao. Đại đa số các tín đồ, chức sắc tôn giáo, nhà tu hành đều phấn khởi tin tưởng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội.

Xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp từ Huyện đến cơ sở đã tích cực tổ chức nhiều hội nghị để lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các dự án Luật, dự thảo báo cáo Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ý kiến vào sửa đổi Hiến Pháp năm 2013, luật đất đai năm 2013, Luật hôn nhân và gia đình, Luật MTTQ (sửa đổi), lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Dân sự sửa đổi năm 2015... Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân đều được tổ chức từ các thôn làng đến xã, thị trấn, trong nhiệm kỳ qua được tổ chức ở xã, thị trấn là 110 hội nghị, ở khu dân cư, tổ dân phố là 623 hội nghị, tập hợp được hơn 60,8 nghìn lượt người tham dự.

MTTQ các cấp cũng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Trung ương; đặc biệt là phát huy vai trò của MTTQ trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp. Trong nhiệm kỳ, MTTQ huyện đã phối hợp tham gia giám sát 71 cuộc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn là 439 cuộc, thông qua hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng là 323 cuộc, phát hiện 48 vụ việc vi phạm, đã kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết xử lý 48 vụ việc kịp thời

 Hàng năm ký kết, phối hợp chặt chẽ với HĐND - UBND huyện Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân từ cấp huyện đến cấp xã, đã có 54 ý kiến kiến nghị phát biểu trực tiếp tại hội nghị với 125 nội dung; Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan chức năng trực tiếp làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đây thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong toàn huyện.  Phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức tổ chức 5 hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, qua đó điều chỉnh các giải pháp lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã chủ động hướng dẫn và xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ cụ thể theo từng thời điểm để định hướng cho công tác tuyên truyền có chiều sâu, hiệu quả, chỉ đạo MTTQ xã, thị trấn phối hợp với chính quyền cùng cấp, các tổ chức thành viên làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiệm kỳ qua có tổng số 699 vụ hòa giải, đã hòa giải thành công 628 vụ, các vụ còn lại đa phần nhân dân tự giải quyết ổn thỏa, góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự xã hội ở địa phương cơ sở.

Cán bộ MTTQ từng bước đáp ứng nhiệm vụ tình hình mới

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ các cấp đã chú trọng đến việc kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 15-TT/TU, của Thành ủy Hà Nội và chỉ thị 35/CT-HU của Huyện ủy Mỹ Đức “Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện có 16 tổ chức thành viên và 64 uỷ viên uỷ ban, Ban thường trực gồm 4 vị. Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn gồm 22 đồng chí (Trong đó: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ: 4 đ/c, chiếm 18%; Đảng uỷ viên: 18 đ/c, chiếm 82%). Toàn huyện có 125 Ban công tác Mặt trận, với 758 thành viên.

B ồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ mặt trận cơ sở

Hàng năm, MTTQ các cấp tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho hơn 1278 lượt cán bộ cơ sở. Thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Từ những kết quả đã đạt được, Trong 5 năm qua,MTTQ Việt Nam Huyện luôn được MTTQ Việt Nam cấp trên đánh giá, công nhận đơn vị xuất sắc. Hàng năm, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Trong giai đoạn mới, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập, MTTQ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thời cơ mới, vận hội mới của đất nước cũng đặt ra những yêu cầu về đổi mới, phương thức hoạt động cho MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Không nằm ngoài xu thế đó, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận thời gian tới. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã để lại dấu ấn đậm nét. Các phong trào do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống lan tỏa bền lâu trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để MTTQ huyện tiếp tục tự tin vững bước vào nhiệm kỳ mới với tình thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả”, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQ, góp phần xây dựng huyện Mỹ Đức phát triển toàn diện, bền vững.

Thúy Huyền