an ninh quốc phòng

Mỹ Đức ra mắt Ban chỉ đạo và triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022
Ngày đăng 29/03/2022 | 09:01  | View count: 188

Chiều ngày 28/3/2022, đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCN&CNCH) huyện đã chủ trì hội nghị triển khai công tác PCCC & CNCH năm 2022. Về dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Cảnh - UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo công an huyện, Lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo UBND và trưởng công an các xã, thị trấn.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Ban chỉ đạo PCCC & CNCH huyện được thành lập từ ngày 27/1/2022 gồm Trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên. Đồng chí Lê Văn Trang - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo PCCC & CNCH huyện, Phó Ban là đồng chí Lê Văn Thịnh, Phó trưởng công an huyện Mỹ Đức. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác PCCC & CNCH; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10", " Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" hàng năm; kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định, nội quy an toàn PCCC và CNCH; xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đề xuất UBND huyện về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PCCC & CNCH hàng năm để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCN&CNCH huyện đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác PCCN&CNCH. Đặc biệt là công tác phòng cháy phải đi trước, tiếp đến là công tác tuyên truyền. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, lấy phòng ngừa là chính; cần có các giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy nổ; Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia hoạt động PCCC và CNCH với phương châm 4 tại chỗ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra; Các Phòng, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp, khắc phục những khó khăn bất cập về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác PCCC và CNCH khi có tình huống xảy ra; Chú trọng công tác PCCC đến các hộ gia đình và người dân. Mỗi người dân cần phát huy tính tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về PCCC ngay chính tại gia đình mình, góp phần làm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội ở địa phương.

Thu An - Nguyễn Cường