an ninh quốc phòng

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 12 Liệt sĩ
Ngày đăng 23/07/2020 | 16:18  | View count: 833

Ngày 23/7, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân 12 Liệt sĩ trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới công lao, sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Ban CHQS huyện đã công bố 2 quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngăn, quê quán xã Vạn Kim, đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 15/12/1951. Ghi nhận công lao của đồng chí trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 03/2/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ.

Tiếp đó, ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 11 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:

Liệt sỹ Đinh Văn Phình, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Vạn Kim, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 4/1948.

Liệt sỹ Vũ Văn Hoan, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Vạn Kim, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 10/1947.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Mục, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Vạn Kim, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 12/1951.

Liệt sỹ Hoàng Văn Mẫn, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Vạn Kim, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 3/1949.

Liệt sỹ Dư Văn Lạo, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Vạn Kim, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 8/1948.

Liệt sỹ Đoàn Kim Khôi, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Lê Thanh, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 8/1948.

Liệt sỹ Phạm Văn Giả, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Lê Thanh, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 2/1952.

Liệt sỹ Hoàng Văn Thúy, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Lê Thanh, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 2/1952.

Liệt sỹ Ngô Văn Hiến, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Tuy Lai, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 6/1947.

Liệt sỹ Hồ Văn Tánh, cấp bậc chiến sỹ, quê quán xã Hương Sơn, đồng chí đã anh dũng hi sinh tháng 6/1947.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhã, chức vụ học viên trường Quân sự, quê quán xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức.

Thay mặt gia đình nhận Bằng “Tổ quốc ghi công”, ông Nguyễn Văn Thuần là thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngăn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao của cha mình trong kháng chiến; đồng thời hứa sẽ giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp sức xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thúy Huyền - Văn Mạnh