an ninh quốc phòng

Mỹ Đức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018
Ngày đăng 20/06/2019 | 17:02  | View count: 7112

Ngày 20/6/2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho các đồng chí trưởng, phó cơ quan, ban, ngành đơn vị huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đến dự, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành Luật; nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực; tuyên truyền sâu rộng những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành Luật tới nhân dân. Việc nắm chắc và vận dụng luật đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các nghị định hướng dẫn. Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong đó, luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Quyền