an ninh quốc phòng

Thị trấn Đại Nghĩa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017
Ngày đăng 19/06/2017 | 10:19  | View count: 585

Sáng 16/6, thị trấn Đại Nghĩa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017.

Với mục đích nâng cao của cấp ủy Đảng, điều hành chính quyền và năng lực, trình độ làm tham mưu và tổ chức thực hiện của các ban ngành đoàn thể địa phương. Kiểm tra đánh giá trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân và lực lượng Công an Thị trấn, khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế quốc dân trong khu vực phòng thủ. Củng cố, hoàn thiện thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ trong tình hình mới.

Đại biểu dự diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 gồm 3 giai đoạn 5 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ban hành các nghị quyết chuyển cấp xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ cao toàn bộ, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực. Huy động lực lượng vật chất, phương tiện kỹ thuật theo mệnh lệnh của cấp trên và bảo đảm cho chiến đấu tai chỗ.  Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Đặc biệt, lực lượng vũ trang thị trấn phối hợp hiệp đồng xây dựng tình huống; thực hành tốt các nội dung thực binh xử trí tình huống A2; tình huống đánh địch đổ bộ đường không.

Lãnh đạo Thị trấn tặng quà lưu niệm cho lực lượng vũ trang tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Tại buổi diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng Công an, Ban chỉ huy quân sự, các ban, ngành đoàn thể thị trấn cùng các lực lượng thực hiện  tốt công tác diễn tập, đảm bảo an toàn tính mạng về con người, và vũ khí, trang thiết bị.

Kết thúc buổi diễn tập, BCĐ diễn tập phòng thủ huyện đã đánh giá cao Cán bộ và nhân dân thị trấn Đại Nghĩa đã tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017; Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ của thị trấn đã trao 13 giấy khen cho 2 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2017.

Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ của Thị trấn đã tặng giấy khen tập thể cá nhân

có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2017

 

Lê Quí - Nguyễn Cường