văn hóa xã hội văn hóa xã hội

Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Ngày đăng 28/02/2024 | 08:51  | View count: 218

Sáng ngày 27/02, tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.

Dự hội nghị có đại diện phòng Văn hóa - Thông tin huyện; ở thị trấn có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa, UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể thị trấn Đại Nghĩa; đại diện cấp ủy, chính quyền và gần 200 đại biểu nhân dân trong tổ dân phố.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023 và mục tiêu chương trình hành động năm 2024 về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở khu dân cư của tổ dân phố Thọ Sơn.

"Năm 2023, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ dân phố có 594 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 95,2%. Các hoạt động lễ hội, mừng thọ, mừng xuân được tổ chức đảm bảo đúng quy định. Làm tốt công tác vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, 77% người qua đời được đi hỏa táng. Các dòng họ đã xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng động viên các cháu đạt thành tích học sinh giỏi, các cháu đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng quan tâm, các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả, chương trình tiêm chủng mở rộng và uống vitamin A cho trẻ em, tư vấn chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình cho Nhân dân.

Hội nghị thể hiện tinh thần đại đoàn kết, phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của nhân dân

Bên cạnh đó, tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp – an toàn; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng như các tiêu chí trong xây dựng nếp sống văn minh...

Cũng tại hội nghị, đã có 05 lượt ý kiến của đại biểu nhân dân tập trung bàn các nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các vấn đề xây dựng văn hóa khu dân cư; thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng thắp sáng các tuyến đường giao thông tại khu dân cư, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy hoạch nghĩa trang nhân dân tổ dân phố…

Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"….

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng VHTT huyện, đồng chí Nguyễn Văn Ninh, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn đã ghi nhận những kết quả mà nhân dân tổ dân phố Thọ Sơn đã đạt được năm 2023. Đồng thời các đồng chí đề nghị cấp ủy tổ dân phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đặc biệt chú trọng việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nhằm xây dựng quê hương Thọ Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Hội nghị đã trở thành nét đẹp, biểu thị cho tinh thần đại đoàn kết, phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng quê hương tại mỗi cộng đồng dân cư.

Văn Mạnh