văn hóa xã hội

Xã Phúc Lâm đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố Đền Đức Chầu Bà
Ngày đăng 06/03/2023 | 08:33  | View count: 193

Ngày 3/3/2023, UBND xã Phúc Lâm đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Thành phố đền Đức Chầu Bà, thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Lâm.

Di tích đền Đức Chầu Bà thờ Quế Hoa công chúa và luôn gắn liền với các sự kiện của dân làng thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Lâm. Bà xuất thân trong một gia đình nông dân, tính tình cần cù, thông minh, có sắc thái đoan trang, trình tiết. Bà phù độ chữa bệnh cứu dân, giúp dân dập tắt hỏa hoạn, phù độ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đền Đức Chầu Bà - thờ Ngọc Minh hiệu Quế Hoa công chúa trung liệt đại vương là hiện thân của Mẫu thượng ngàn. Trải qua các thời kỳ, với tấm lòng thành kính và lòng biết ơn, nhân dân vẫn thường xuyên về đây để thắp hương, thờ cúng, tưởng nhớ công ơn của Bà. Đồng thời, đóng góp công sức, tiền của của để trùng tu, tôn tạo ngôi đền uy nghi, bề thế như ngày nay, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân thôn Phúc Lâm Trung. Với những giá trị nhân văn sâu sắc và dấu ấn lịch sử, Đền Đức Chầu Bà được UBND Thành phố Hà Nội công nhận, xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 17/01/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh khẳng định: "Nhà nước luôn chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân. Việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa được Đảng, Nhà nước quan tâm, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Phúc Lâm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để phát huy giá trị di tích, tiếp tục bổ sung tư liệu giới thiệu để nhân dân và du khách thập phương hiểu sâu sắc thêm về di tích. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền luật di sản nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di tích, thực hiện nghiêm túc việc quản lí, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định của luật di sản văn hóa, huy động các nguồn lực xã hội để tôn tạo di tích được bền vững. Cán bộ và nhân dân xã Phúc Lâm luôn giữ gìn nét đẹp truyền thống quê hương, tích cực thực hiện tốt phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Phúc Lâm ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Việc công nhận, xếp hạng và tôn vinh di tích Đền Đức Chầu Bà là nguồn cổ vũ động viên cán bộ và Nhân dân xã Phúc Lâm phát huy truyền thống quê hương cách mạng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá của quê hương./.

Nguyễn Quyền