văn hóa xã hội

Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Ngày đăng 10/05/2018 | 03:29  | View count: 245

Sáng 10/5, huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện Mỹ Đức từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện có hiệu quả luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; thúc đẩy các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc và chủ động phòng ngừa giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động tổ chức trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động phong trào về thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tập trung vào các ngành nghề lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các đơn vị doanh nghiệp sử dụng nhiều máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tổ chức các hoạt động cộng đồng có sự tham gia của các doanh nghiệp và người lao động như tư vấn, huấn luyện hỗ trợ cho doanh nghiệp người lao động hướng dẫn xây dựng nội quy quy trình làm việc an toàn, tổ chức một số hoạt động xã hội cộng đồng lồng ghép về an toàn vệ sinh lao động như thăm hỏi động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; duy trì hoạt động thường xuyên về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật và tập trung vào một số nội dung như xây dựng chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động, rà soát bổ sung các nội quy, quy trình biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận phân xưởng, tự kiểm tra, kiểm soát đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đối với từng máy thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, hướng dẫn các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, rà soát xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện; tổ chức các hoạt động thực hành thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động, thực hành sơ cứu tai nạn lao, động phát động các phong trào thi đua ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ ,đội. Tổ chức cuộc thi sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại cơ sở, chủ động rà soát, bổ sung nội quy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn, vệ sinh cho người lao động; đưa người lao động đi khám sức khỏe định kỳ…

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường