văn hóa xã hội

Mỹ Đức nâng cao nghiệp vụ công tác Dân số
Ngày đăng 03/05/2018 | 04:24  | View count: 295

Sáng 03/5, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân số - KHHGĐ cho 350 cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ của các xã, thị trấn trong toàn Huyện.

Đối với lớp tập huấn cán bộ, Ban chỉ đạo công tác dân số xã và thị trấn đã được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ cấp cơ sở, đồng thời cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành trong công tác Dân số - KHHGĐ để vận dụng và triển khai có hiệu quả các hoạt động Dân số - KHHGĐ tại địa phương.

Riêng các học viên là CTV dân số xã, thị trấn được giới thiệu kỹ năng, truyền thông, tư vấn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; kỹ năng truyền thông để người dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi trong công tác Dân số - KHHGĐ, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số; một số văn bản chính sách mới về công tác Dân số-KHHGĐ hiện nay và kỹ năng thu thập thông tin, báo cáo thống kê Dân số-KHHGĐ; Ngoài ra, các học viên còn được tham gia trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tại địa phương mình.

Lê Quí