văn hóa xã hội

Tổng kết công tác Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Mỹ Đức năm 2017
Ngày đăng 15/01/2018 | 08:12  | View count: 917

Sáng ngày 12/1/2018, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức tổng kết công tác văn hoá thông tin và thể thao năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, UBND Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, xã, thị trấn.

Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND Huyện và hướng dẫn của ngành cấp trên cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, sự đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm và cơ sở, công tác văn hóa thông tin và thể thao của huyện hoạt động tích cực đạt hiệu quả cao. Đài truyền thanh đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện.

Các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai tích cực có nhiều đổi mới, nội dung chương trình phong phú đa dạng, có sức lan tỏa, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từng bước củng cố lòng tin của  nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.    

Đ/c Đặng Văn Cảnh, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ghi nhận biểu dương kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong năm 2017 và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn hoá, thông tin và thể thao của huyện nhà đã góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; Đồng chí cũng nêu ra một số khó khăn của huyện trong năm 2017 và yêu cầu toàn ngành văn hóa thông tin và thể thao cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đạt nước và địa phương; tham mưu tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa , xã hội, an ninh – quốc phòng trong năm 2018.    

 

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc năm 2017

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, toàn ngành có đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT & Thể thao Huyện đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức thư viện tại địa phương năm 2017; 11 tập thể và 1 cá nhân được Sở Văn hóa Thể thao tặng giấy khen; 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VHTT và thể thao năm 2017 được UBND Huyện khen thưởng.

Nguyễn An - Nguyễn Quyền