Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
05/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 28/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
04/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 24/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
1414/QĐ-UBND Về việc ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội 24/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
228/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND Huyện ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ 07/02/2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
522/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội 25/01/2017 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
55/2016/QĐ-UBND Về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
54/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
56/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
57/2016/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
53/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí 28/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
7059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá dịch vụ đò dọc tại quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn 23/12/2016 Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản
6966/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã 19/12/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
44/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội 05/10/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
02/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/09/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
41/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/09/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
29/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội 19/08/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
1416/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Mỹ Đức 04/08/2016 Chủ tịch Nguyễn Văn Hoạt
21/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
3458/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
3457/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Cấp ban hành