tin tức sự kiện tin tức sự kiện

Huyện uỷ Mỹ Đức quán triệt, triển khai kế hoạch tổng kết công tác Đảng và đảng viên năm 2023
Ngày đăng 17/11/2023 | 17:30  | View count: 419

Sáng ngày 17/11/2023, Huyện uỷ Mỹ Đức tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý, các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 và một số văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Về dự có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện uỷ, lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ công an, Quân sự huyện; đảng uỷ khối doanh nghiệp; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc huyện uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND của 22 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe huyện uỷ Mỹ Đức Quán triệt, triển khai và hướng dẫn một số văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng: kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị huyện giữa nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Quy định về đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023; Quyết định ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Thành phổ Hà Nội; Đề án “Tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc thành phố Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, sở Thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ giai đoạn 2024-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã  đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện cần nghiêm túc quán triệt triển khai tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Phó bí thư thường trực huyện uỷ  cũng đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị. Khi đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, các đảng ủy, chi bộ  cần thực hiện nghiêm túc và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, đánh giá đúng mức độ tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu cho các đồng chí được lấy phiếu theo 3 mức độ: “Tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”. Hội nghị đánh giá cuối năm cần phải được tổ chức nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch; Lấy phiếu tín nhiệm dựa trên 2 căn cứ chính. Đó là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…Đồng chí cũng lưu ý, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho huyện thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức, hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp số phiếu tín nhiệm quá thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Thu An - Hữu Khánh