tin tức sự kiện tin tức sự kiện

Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo năm 2023
Ngày đăng 19/09/2023 | 17:50  | View count: 266

Sáng ngày 19/9/2023, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, huyện ủy Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo năm 2023 với chuyên đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Trung Hai -  Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đinh Phúc Bền, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ, Văn phòng huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và 240 học viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy; bí thư chi bộ trực thuộc huyện ủy; các đồng chí chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy, cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận từ huyện đến cơ sở.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự trường tồn của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời khẳng định, việc mở lớp bồi dưỡng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tuân thủ mọi quy định, nội quy học tập và tham gia học tập đầy đủ.

Tại hội nghị, các học viên được nghe Tiến sĩ Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, truyền đạt nội dung chuyên đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới;  thông tin về tình hình, cục diện thời sự trong nước và  thế giới tác động đến nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung trao đổi, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng nhận diện phân loại các đối tượng, các quan điểm sai trái, thù địch; các kiến thức, nhãn quan chính trị cần có của cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kỹ năng thu thập, xử lý thông tin phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng ta.

Lớp học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện tư tưởng, quan điểm sai trái, thủ địch giúp cho các học viên đưa ra các quan điểm, biện pháp, hình thức đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang chống phá Đảng ta. Từ đó hình thành nhãn quan chính trị cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thủ địch và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. 

Thu An, Nguyễn Cường