tin tức sự kiện

Trao tặng kinh phí hổ trợ xây sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Ngày đăng 11/07/2018 | 04:43  | View count: 482

Sáng ngày 11/7, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà đại đoàn kết năm 2018 cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mỹ Đức 1 tỷ 500 triệu đồng để hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo cùng với nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong huyện và vốn đối ứng của các gia đình. Đến nay 172/270 hộ triển khai xây, sửa xong nhà Đại đoàn kết được Ban chỉ đạo của huyện nghiệm thu để giải ngân hỗ trợ. Trong đó hỗ trợ 98 hộ xây mới, mỗi hộ 10 triệu đồng, 74 hộ sủa chữa, mỗi hộ 5 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ xây dựng 1 tỷ 350 triệu đồng.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố (bên phải) và các đồng chí Ban Chỉ đạo vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện trao tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo xã Vạn Kim - Mỹ Đức

Việc triển khai vận động Quỹ “ Vì người nghèo”, xây, sửa nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện năm 2018 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện. Đến nay, tổng quỹ “ Vì người nghèo” cấp huyện 2.443.998.000 đồng (Trong đó Ủy ban MTTQ Thành phố hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết 1 tỷ 500 triệu đồng). Tổng nguồn quỹ “Vì người nghèo” cấp xã 6 tháng đầu năm 2018 vận động được 250 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây sửa nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Mỹ Đức mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện.

Nguyễn Quyền