tin tức sự kiện

Triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng
Ngày đăng 14/06/2018 | 08:50  | View count: 481

Chiều ngày 13/6, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã triển khai các văn bản quy định mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ, Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, CCVC, lao động hợp đồng theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Quy định gồm 3 chương, 16 điều, nêu rõ mục đích, yêu cầu; căn cứ đánh giá, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí đánh giá, xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại và khen thưởng... Trong đó, Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc thì đồng thời thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại; việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Quy trình đánh giá, xếp loại được quy định gồm 4 bước, kết quả đánh giá, xếp loại phải được công khai trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp…

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, CCVC, lao động hợp đồng hàng tháng, bao gồm: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng. Thành ủy Hà Nội thống nhất triển khai việc đánh giá cán bộ, CCVC, lao động hợp đồng hàng tháng thực hiện trong toàn hệ thống chính trị Thành phố từ ngày 1/7/2018.

Tiếp đó, Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ; Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị…

Đ/c Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt các Văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác cán bộ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy -Chủ tịch HĐND Huyện khẳng định: Những nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị đều là những quy định mới của Trung ương, Thành phố và của Huyện liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ, nhằm thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt đến từng đảng viên, đặc biệt là những đồng chí Bí thư cấp ủy, những người làm công tác tổ chức cán bộ để nắm chắc, triển khai đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn mới của Trung ương, từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử… qua đó cũng góp phần làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm, thực hiện những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đ/c Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng dành thời gian triển khai các nội dung về tình hình ANTT: những ngày qua, trên các trang mạng phản động liên tục xuất hiện nhiều bài viết với luận điệu kích động, kêu gọi quần chúng nhân dân xuống đường, tham gia biểu tình phản đối Quốc hội thông qua dự thảo Luật Ðơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Có thể thấy, đây là một hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch. Vì vậy, mỗi người dân, cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo và bình tĩnh suy xét, có cách bộc lộ quan điểm đúng mực, khách quan, ủng hộ chính sách phát triển kinh tế đúng đắn của Ðảng, Nhà nước ta. Ðồng thời, kêu gọi bạn bè, gia đình không tham gia các hoạt động biểu tình, bạo loạn theo sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự để chống phá Ðảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân; góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường