tin tức sự kiện

Hội thi Kiểm tra chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT
Ngày đăng 13/06/2018 | 04:20  | View count: 358

Sáng ngày 13/6, Công an huyện Mỹ Đức tổ chức hội thi Kiểm tra chất lượng công an xây dựng phong trào (XDPT) và phụ trách xã về an ninh trật tự (ANTT).

Hội thi nhằm đánh giá đúng về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an XDPT và phụ trách xã về ANTT; qua đó kiện toàn về tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ công an XDPT và phụ trách xã về ANTT về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và công tác dân vận, vận dụng có hiệu quả vào thực tế công tác, tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm về thực hiện nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng công an XDPT và phụ trách xã về ANTT. Với sự cố gắng, nỗ lực, cán bộ chiến sĩ công an XDPT và phụ trách xã công an huyện Mỹ Đức đã thực hiện xuất sắc các phần thi điều lệnh, hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, xử lý tình huống, nắm chắc kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; linh hoạt, sáng tạo trong xử lý tình huống để vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa bàn phụ trách. Qua đó khẳng định vị trí quan trọng của lực lượng công an XDPT và phụ trách xã về ANTT trong công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nguyễn Quyền