tin tức sự kiện tin tức sự kiện

Huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lấy ý kiến cử tri phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Ngày đăng 27/03/2024 | 18:00  | View count: 216

Chiều 27/3, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lấy ý kiến cử tri phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức; đ/c Phan Văn Sự, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; Tham gia tập huấn có trên 100 đại biểu là thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 huyện và lãnh đạo các xã thuộc diện sáp nhập (Bột Xuyên, Mỹ Thành, Vạn Kim, Đốc Tín). Theo quy định tại Nghị quyết số 35 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, huyện Mỹ Đức có 4 xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 là: Bột Xuyên, Mỹ Thành, Vạn Kim, Đốc Tín. Căn cứ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với 4 xã cụ thể như sau: Hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bột Xuyên và xã Mỹ Thành thành một đơn vị hành chính mới, dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới là Mỹ Xuyên. Hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Kim và xã Đốc Tín thành một đơn vị hành chính mới; dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới là Vạn Tín.

Tại hội nghị tập huấn, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về lập danh sách cử tri, mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri về việc hợp nhất đơn vị hành chính, biên bản kiểm phiếu… Về trình tự lấy ý kiến cử tri, sau khi tổ chức hội nghị cử tri của thôn, thông báo mục đích, yêu cầu về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sau đó tổ chức phát phiếu, thu phiếu tại hộ gia đình để kiểm phiếu…

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Để phục vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức lấy ý kiến của cử tri là một nhiệm vụ quan trọng. Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, xóm của từng đơn vị theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình. Nội dung, phạm vi lấy ý kiến cử tri là cử tri của 4 xã Bột Xuyên, Mỹ Thành, Vạn Kim, Đốc Tín. Ngày lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ ngày 29/3, hoàn thành việc lấy ý kiến vào ngày 31/3. Thông qua hội nghị tập huấn, các phòng, ban ngành liên quan, đặc biệt Đảng ủy, UBND 4 xã Bột Xuyên, Mỹ Thành, Vạn Kim, Đốc Tín tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời cũng cấp thông tin đầy đủ tới cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri tham gia tích cực việc tổ chức lấy ý kiến cử tri./.

Nguyễn Quyền