Tin mới Tin mới

Đồng chí Bí thư huyện ủy: Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 22/09/2023 | 08:00  | View count: 313

Chiều 21-9, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội chủ trì giao ban trực tuyến quý III-2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về một số nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Tham dự có 10.828 đại biểu tại 558 điểm cầu ở các quận, huyện trong Thành phố . Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn. Tại huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai, phó bí thư TT huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể trong huyện.

Hội nghị họp bàn 3 nội dung gồm: Quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20-9-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Báo cáo tình hình và các yêu cầu, giải pháp tăng cường đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Mở đầu, hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong truyền đạt nội dung Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đồng thời để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra; bảo đảm an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 7 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm, hiệu quả. “Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật trên nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ””

Đồng chí Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân nào không làm tốt công tác quản lý, cấp phép xây dựng, PCCC theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng thì Thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý và cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và trước pháp luật”. Tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, quận của Thành phố đã báo cáo những kết quả, phương án thực hiện chỉ thị số 25 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới .

Nguyễn Hương