Tin mới Tin mới

Đoàn công tác Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử tại huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 13/09/2023 | 18:25  | View count: 388

Sáng 13/9, đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội làm trưởng đoàn công tác liên ngành của Tp đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tp có đồng chí Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Dân vận huyện uỷ; Văn phòng HĐND – UBND; MTTQ; các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo một số các cơ quan, đơn vị của huyện.

.

Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn công tác của Tp đã đi kiểm tra, đánh giá thực tế việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại UBND xã Đại Hưng, Phòng Tài chính -  K ế hoạch huyện và Bộ phận T iếp nhận và T rả kết quả  hiện đại của huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã trình bày báo kết quả thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện. Theo đó, Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đưa việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử vào phương hướng, nhiệm vụ xây dựng người Mỹ Đức thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các mô hình văn hóa cơ sở”. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai thực hiện việc phổ biến và phát 2 bộ quy tắc đến từng công chức, viên chức và người lao động; Lồng ghép nội dung 2 bộ quy tắc ứng xử vào sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị và đưa việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử là một trong những tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn tại Mỹ Đức đã phát động phong trào ứng xử văn minh, thân thiện, lịch sự tới người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua hoạt động giao tiếp, mỗi công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền linh hoạt, phù hợp đến công dân, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa đối với cơ quan hành chính và nơi công cộng.

Tại các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhiều hoạt động thiết thực hướng vào xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan gắn với nội dung thực hiện quy tắc ứng xử và yêu cầu của đề án văn hóa công vụ. Việc đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được bố trí phòng làm việc, không gian cảnh quan môi trường đảm bảo văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp, phong trào tổng vệ sinh cơ quan được duy trì, phong trào trồng, trang trí cây xanh, bảng biểu tuyên truyền được hưởng ứng tích cực, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Huyện đã xây dựng và nhân rộng 2 mô hình điểm tuyên truyền quy tắc ứng xử, mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Đến nay, bộ phận một cửa của UBND huyện và 22 xã, thị trấn thực hiện mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức tiếp nhận tại bộ phận một cửa chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thời gian làm việc; trang phục công sở lịch sự, gọn gàng. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, thân thiện. Trong đó điển hình có bộ phận một của UBND huyện và các xã An Mỹ, Hồng Sơn, Phùng Xá, Tuy Lai.

Đồng thời xây dựng mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp đã được triển khai tại 70 thôn, TDP và tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Đặc biệt với 2 mô hình xây dựng trường học thân thiện nói lời hay làm việc tốt cảnh quan đẹp và mô hình thôn, tổ dân phố môi trường xanh, sạch, đẹp. Gắn việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng với thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý di tích và lễ hội, đặc biệt là lễ hội Chùa Hương như tuyên truyền về các nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhắc nhở người dân và du khách thập phương thực hiện đúng nếp sống văn minh nơi thờ tự và tại khu vực diễn ra lễ hội.

Về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự tham gia tích cực của Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện có 21/21 xã (100%) đạt chuẩn xã Nông thôn mới. Phong trào xây dựng “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” đã tạo động lực và thúc đẩy nhiều địa phương quan tâm chú trọng đến việc trồng hoa thay thế cỏ dại, lắp đặt cột đèn chiếu sáng, thành lập tổ thu gom rác… nhằm giữ vệ sinh môi trường, thay đổi diện mạo nông thôn. Mặt trận với phong trào “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với Phong trào “năm không ba sạch”; Đoàn thanh niên với Phong trào “Tuổi trẻ Mỹ Đức chung sức xây dựng nông thôn mới”… đã tác động mạnh đến các tầng lớp Nhân dân trên toàn huyện, đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng…

Tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch TT UBND huyện khẳng định, thời gian tới, huyện Mỹ Đức tiếp tục tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện thực hiện hiệu quả 2 bộ QTƯX của TP; Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Phát huy vai trò của các hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện 2 bộ QTƯX của TP qua đó góp phần để 2 bộ QTƯX đi vào thực chất, hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh vai trò của văn hóa ứng xử trong mọi mặt của đời sống cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các thủ tục hành chính để phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương. Đánh giá cao việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại Mỹ Đức, đặc biệt công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ thông tin…Đồng chí cũng lưu ý thêm một số vấn đề như tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao nguồn nhân lực... để góp phần vào việc xây dựng huyện Mỹ Đức ngày càng phát triển./.

Nguyễn Quyền