Tin mới

Huyện ủy giao ban, đánh giá kết quả thực hiện chương trình 04 - CTr / HU của huyện ủy Mỹ Đức giai đoạn 2021 – 2025
Ngày đăng 15/03/2023 | 08:00  | View count: 72

Sáng ngày 14/3/2023, thường trực huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện chương trình 04 - CTR/ HU, ngày 24/12/2020 của huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện;hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức chủ trì hội nghị.

Chương trình 04-CTr/HU là một Chương trình lớn của Huyện ủy Mỹ Đức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng xuyên suốt trong giai đoạn 2021 – 2025. Chương trình đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể, 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện. Qua hơn 2 năm tổ chức thực hiện chương trình, với sự quyết tâm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình, sự nỗ lực của từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, phòng ban huyện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong toàn huyện bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng các cấp được tăng cường; các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng 05 tháng cuối năm 2020, năm 2021, năm 2022 cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; chỉ đạo các xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, thị trấn xây dựng đô thị văn minh. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tế; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; quy tụ đoàn kết và tạo động lực, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nên đã thực hiện và giải quyết được nhiều việc khó, việc mới phát sinh; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục được củng cố và nâng cao; công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt từng bước chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; không phát sinh những nổi cộm, phức tạp mới; chỉ số CCHC của Huyện luôn nằm trong tốp đầu của Thành phố; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm; Công tác phòng chống dịch Covid được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo. Công tác vận động quần chúng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có hiệu quả. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; chủ động phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên theo dõi, phụ trách toàn diện hơn, hướng mạnh về cơ sở. Các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở thường xuyên tham dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm tình hình, kịp thời đề xuất, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; qua đó chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên và đi vào nề nếp hơn. Nhiều chỉ tiêu đặt ra đều đạt kết quả tốt như: năm 2021, 93,75% TCCSĐ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 20% HTXSNV); năm 2022; 97,8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở nên, trong đó, 19,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 89% (vượt chỉ tiêu Thành phố là 14 %; trong 3 năm,Đảng bộ huyện  kết nạp được 460 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được 150 đảng viên. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học đạt 100% trở lên, trong đó trình độ chuyên môn trên đại học đạt 85,7% (chỉ tiêu Thành phố là 40%); trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chính trị đạt 100%. Đối với cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đạt trình độ, chuyên môn đại học 100% trở lên; trình độ trung cấp lý luận chính trị đạt 100% (hoàn thành chỉ tiêu Thành phố). Đảng bộ huyện 2 năm được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do thành phố giao, huyện Mỹ Đức đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Năm 2021, huyện Mỹ Đức được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và năm 2022, được nhận cờ thi đua của Thành phố.

Đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Phúc Bền - UVBTU phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chương trình 04 đã đề ra; thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các nhiệm vụ đến năm 2025.

TUV, Bí thư huyện ủy Nguyễn Anh Dũng phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, TUV, Bí thư huyện ủy Nguyễn Anh Dũng đã đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ huyện Mỹ Đức đã đạt được trong hơn hai năm qua; đồng thời biểu dương tinh thần thẳng thắn đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại hạn chế của các đồng chí trong ban chỉ đạo thực hiện chương trình 04 – CTr/ HU của huyện ủy. Những đóng góp của các đồng chí giúp cho Ban thường vụ huyện ủy nhận rõ những mặt tồn tại hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả chương trình số 04 của huyện ủy giai đoạn 2021 – 2025; đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn các đồng chí trong ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ;  tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các mặt công tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị để từng bước xây dựng Đảng bộ huyện Mỹ Đức ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, xây dựng Đảng bộ Huyện thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh.

Thu An – Hữu Khánh