Tin mới

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội
Ngày đăng 08/12/2022 | 08:20  | View count: 203

Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Đối tượng vay vốn là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Lưu ý: Các đối tượng phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên (trừ người có công với cách mạng); đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.  
Mức cho vay: Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không quá 70% giá trị tài sản thế chấp. Mức cho vay không vượt quá 500 triệu đồng. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ định theo từng thời kỳ. Năm 2022, Lãi suất cho vay được được Thủ tướng Chính phủ quy định là 4,8% một năm, tương đương 0,4%/ tháng. Thời gian vay tối đa đến 25 năm kể từ thời gian giải ngân khoản vay đầu tiên. Tuy nhiên, người vay phải đảm bảo các điều kiện như có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng chính sách xã hội, gửi tiết kiệm hằng tháng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn và đủ vốn đối ứng tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội; 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà để ở và thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định .v.v. Đây là những điều kiện cần thiết để các hộ được tham gia vay vốn. Các hộ có nhu cầu vay vốn khi đáp ứng đủ điều kiện để vay vốn sẽ được Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức hướng dẫn các thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận lợi việc giải ngân món vay sẽ diễn ra tại trụ sở ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đây là chính sách rất nhân văn của Chính Phủ tiếp sức cho người có thu nhập thấp được mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, đảm bảo khang trang, ổn định và sử dụng lâu dài, giúp cho họ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, học tập, công tác sau đại dịch Covid 19. Từ khi triển khai chương trình này đến nay, toàn huyện Mỹ Đức đã có 14 hộ được vay vốn theo chương trình này với tổng dư nợ 5,42 tỷ đồng. 

Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức Ông Tạ Đức Thức cho biết: “ Năm 2022 này, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được phân bổ cho vay số tiền 1,3 tỷ đồng. Đến ngày 15/11/2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tiếp nhận 06 bộ hồ sơ vay vốn với số tiền đề nghị vay gần 1,8 tỷ đồng của các hộ có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới nhà để ở và ngay sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ sẽ giải ngân nguồn vốn vay theo quy định. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn lớn hơn nguồn vốn phân bổ nên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đề nghị thành phố và trung ương phân bổ thêm nguồn vốn để kịp thời giải ngân nguồn vốn vay theo chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân”.

Thu An