Tin mới

Huyện Mỹ Đức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
Ngày đăng 08/12/2022 | 08:14  | View count: 227

Sáng ngày 7/12/2022, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và địa phương, cũng như nhiều hoạt động quốc phòng địa phương nổi bật như: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31: Giải bắn súng Quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30; diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ các huyện Cụm phía Nam củng với Sư đoàn Bộ binh 301. Các hoạt động quốc phòng ở địa phương diễn ra trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; Được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, BTL Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã triển khai, cụ thể hóa hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong đó có nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện 1 bên 2 cấp trên bán đồ và thực địa, đồng thời tăng cường mọi tiềm lực xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện tiềm ẩn phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương). Song, với tỉnh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022. Năm 2022, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương thống nhất ở các cấp; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT huyện 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa có tham gia thực binh bắn chiến đấu cùng với các huyện Cụm phía Nam thành phố Hà Nội và Sư đoàn 301; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt;

Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2022 theo đúng kế hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huy động huấn luyện quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị theo chỉ tiêu Thành phố giao. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua được triển khai toàn diện, có chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ; tham gia Hội thi, Hội thao đạt kết quả cao. Duy trì nghiêm kỷ luật; nền nếp, kỷ cương được giữ vững và phát huy: nội bộ đoàn kết thống nhất cao, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Lực lượng vũ trang huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đang đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xét, đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch TT UBND huyện Đặng Văn Cảnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng vũ trang huyện. Vì vậy làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 dự báo tình địa bàn vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp; dịch COVID-19 nguy cơ tái bùng phát trên diện rộng là rất cao. Tình hình, ANCT, TTATXH ở một số địa phương tiềm ẩn nguy gây mất ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, KT-XH của nhân dân và kết quả công tác quốc phòng địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kế hoạch, hướng dẫn của Tp, BTL Thủ đô về công tác quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo vệ các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và địa phương, tích cực phòng chống thiên tai, TKCN; tăng cường phối hợp với các lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện; tập trung xây dựng chất lượng tổng hợp LLVT huyện, trú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; hoàn thành các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; các phòng, ban, đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ giữa các LLVT địa phương để đẩy mạnh phát triển KT - XH, gắn với giữ vững QP - AN, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới. 

Với những kết quả nổi bật năm 2022, tại hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2022./.

Nguyễn Quyền