Tin mới

Triển khai xây dựng cuốn “ Địa chí Mỹ Dức”
Ngày đăng 12/05/2018 | 04:34  | View count: 266

Sáng 11/5, Huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cuốn “ Địa chí Mỹ Đức”.

Đây là một công trình khoa học tổng hợp có quy mô lớn nhất của huyện, Địa chí Mỹ Đức cung cấp cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện một khối lượng tri thức đồ sộ, một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, vận động và phát triển của huyện Mỹ Đức để góp phần nâng cao hiểu biết, niềm tự hào về mảnh đất Mỹ Đức giàu truyền thống và kiên cường cách mạng. Bộ sách cũng giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ những tiềm năng, lợi thế trong tương quan so sánh giữa huyện Mỹ Đức với các quận, huyện khác của Thủ đô Hà Nội và với những địa phương khác để hoạch định chiến lược phát triển huyện trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Để nâng cao chất lượng của cuốn “ Địa chí Mỹ Đức”, Ban chỉ đạo biên soạn, xuất bản cuốn “ Địa chí Mỹ Đức” chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, Tổ sưu tầm sách địa chí huyện Mỹ Đức các xã, thị trấn nghiên cứu, sưu tầm, thu thập cung cấp thông tin và hoàn thiện hệ thống các tư liệu cụ thể, chi tiết cho cuốn sách. Cuốn Địa chí huyện Mỹ Đức dự kiến kết cấu với 4 phần, 19 chương cung cấp đầy đủ, toàn diện về huyện Mỹ Đức bao gồm địa lí tự nhiên, tài nguyên và môi trường, lịch sử vùng đất Mỹ Đức từ thời tiền sử cho đến nay, thông tin khách qua, toàn diện về kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa quê hương Mỹ Đức./.

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường