TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật đất đai năm 2024
Ngày đăng 09/07/2024 | 14:00  | View count: 107

Sáng ngày 9/7/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Đức phối hợp với Đoàn luật sư Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật đất đai năm 2024.

Về dự có các luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội; đồng chí Nguyễn Viết Hường - Trưởng phòng Tư Pháp huyện; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện và 300 đại biểu là Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn; lãnh đạo UBND xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực tài nguyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Công an, công chức Tư pháp- hộ tịch; toàn thể công chức Địa chính-nông nghiệp- xây dựng và môi trường, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư Hà Nội truyền đạt nội dung của Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ  5 ngày 18/1/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Sau đó, ngày 29/6/2024, Quốc hội đã thông qua 4 luật: Luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng. Theo đó, luật đất đai chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2024.  Đây là văn bản Luật thứ 6 về đất đai.  Luật đất đai năm 2024 gồm: 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều với nhiều điểm mới nổi bật, làm rõ các nội dung cơ bản mới được bổ sung của Luật Đất đai như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Bãi bỏ khung giá đất; Bảng giá đất được xây dựng hàng năm; Luật Đất đai 2024 quy định 5 phương pháp định giá đất; Thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; Điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; Sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; Sửa đổi quy định về phân loại đất; Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; Phải công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được thảo luận, trao đổi về những điểm mới cần lưu ý khi áp dụng trên thực tiễn; Giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc áp dụng quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về quy định mới trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả.

Thu An - Phạm Mạnh