TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức triển khai công tác tư pháp năm 2024
Ngày đăng 15/01/2024 | 13:39  | View count: 201

Chiều ngày 12/1, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội; đồng chí Trần Quốc Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 22 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Năm 2023, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác được ngành Tư pháp huyện chủ động tham mưu xây dựng, ban hành sớm để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao như: Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới... Đồng thời, thường xuyên rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp để giải quyết, tham mưu các giải pháp thực hiện bảo đảm tiến độ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 20 báo cáo viên pháp luật, 447 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trong đó có 333 người tham gia phổ biến pháp luật trực tiếp. Năm 2023 đã tổ chức 225 hội nghị tuyên truyền với 17.013 lượt người tham dự, phát thanh 6.692 buổi; cấp phát 34.128 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu... về các văn bản pháp luật. toàn huyện có 149 tổ hòa giải với 982 hòa giải viên (nam 692, nữ 290), 100% hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật được tham gia bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hòa giải. Tổng số vụ việc thụ lý là 63 vụ việc, số vụ hòa giải thành là 58 vụ (đạt tỷ lệ 92%). Cùng với đó, đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hộ tịch: đăng ký khai sinh mới 2.536 trường hợp, khai tử 1.015 trường hợp, kết hôn 949 đôi, thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch 358 trường hợp, cấp trích lục bản sao hộ tịch cho 25.035 trường hợp..... UBND huyện giao Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội, Chi nhánh số 7 tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL, trợ giúp pháp lý lưu động tại 10 đơn vị xã, thị trấn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tư pháp huyện trong năm vừa qua và đề nghị trong thời gian tới đội ngũ công chức ngành tư pháp từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Sở Tư pháp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ. Đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở.

Nhân dịp này, tại hội nghị có 1 tập thể và 1 cá nhân được UBND Thành phố tặng bằng khen trong 10 năm thực hiện luật hòa giải cơ sở; 1 tập thể được trao giấy chứng nhận trong Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” Thành phố; UBND huyện khen thưởng 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2023./.

Thúy Huyền