TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 25/09/2023 | 14:25  | View count: 116

Để hỗ trợ cho khách hàng tiếp cận công nghệ số, những ngày qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội ( NHCSXH) huyện Mỹ Đức đã tích cực triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Trong những ngày qua, tại các kỳ giao dịch ở các xã, thị trấn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đang tập trung hướng dẫn cài đặt ứng dụng VBSP Smart Banking và phần mềm giáo dục tài chính số trong ứng dụng quản lý tín dụng chính  sách ( QL TDCS) của NHCSXH trên điện thoại thông minh cho các khách hàng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giáo dục tài chính số và phổ biến đến các hội, đoàn thể và toàn thể khách hàng của NHCSXH về ý nghĩa, lợi ích trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính kỹ thuật số thông qua các bài học trực tuyến trên điện thoại thông minh. Đối tượng hướng tới là tập trung  vào các khách hàng của NHCSXH và các hộ tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhỏ, hoặc đang điều hành, quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang phát triển, trong đó chú trọng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua một thời gian triển khai, tính đến ngày 30/9/ 2023, toàn huyện đã có 335 khách hàng tham gia cài đặt phần mềm giáo dục tài chính số và học tập kiến thức chuyển đổi số tại ứng dụng, đạt và vượt so với chỉ tiêu thành phố giao là 35 người.  Kết quả, toàn huyện đã có 300 /300 khách hàng hoàn thành khóa học. Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đang nỗ lực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý tín dụng chính sách, giúp người dân tiếp cận được các nguồn vốn chính sách ưu đãi của chính phủ thông qua phần mềm ứng dụng quản lý tín dụng chính  sách.

Ứng dụng VBSP Smart Banking của NHCSXH với các tiện ích thuận tiện

Mục đích triển khai chương trình nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại ngân hàng, một số mô hình vay vốn điển hình và kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp người dân nâng cao hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với việc sử dụng công nghệ số trong giai đoạn ứng dụng công nghệ 4.0. Việc cài đặt ứng dụng này giúp cho khách hàng được tiếp cận với hình thức học tập trực tuyến và chủ động sắp xếp thời gian học tập khi rảnh rỗi thông qua các video bài giảng đã được đăng tải trên điện thoại nói chung và phần mềm QL TDCS nói riêng. Hiện tại, ở phần phần mềm QL TDCS đã đăng tải 24 bài giảng video theo các chủ đề sau: 1. Kiến thức cơ bản về mạng Internet và ứng dụng cơ bản trên điện thoại di động; ( 2) Hướng dẫn bán hàng trực tuyến; (3) cách sử dụng Internet an toàn và (4) các dịch vụ tài chính số của Ngân hàng CSXH gồm 3 bài giảng đã được đưa lên ứng dụng vào ngày 15/8/2023 vừa qua.
Ứng dụng giáo dục tài chính số là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp khách hàng theo kịp với tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia. Ứng dụng giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững./.

Thu An