TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương năm 2023
Ngày đăng 25/09/2023 | 18:26  | View count: 277

Ngày 25/9/2023, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp Cục an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương cho 150 học viên là cán bộ lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm (ATTP) lĩnh vực công thương của 22 xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe thạc sỹ Nguyễn Thị Hồi – chuyên viên Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương như: trao đổi phổ biến luật an toàn thực phẩm; hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm; quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm lĩnh vực công thương; quy định về việc quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ công thương và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương; quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương của UBND cấp xã và hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm và bộ test an toàn thực phẩm…

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồi – chuyên viên Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm

Cũng tại hội nghị, Giảng viên đã dành nhiều thời gian để trao đổi giải đáp thắc mắc của các học viên về một số vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm phát sinh trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các đại biểu làm bài thu hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện và xã thị trấn, tạo điều kiện cho các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kịp thời cập nhật và nắm bắt những nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương nói riêng. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho cán bộ công chức cấp xã, giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất chế biến kinh doanh; từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần làm tốt công tác quản lý Nhà nước về  ATTP trên địa bàn huyện.

Thu An